Slicer  4.8
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLMarkupsNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLMarkupsNode, including all inherited members.

AddAndObserveDisplayNodeID(const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
AddAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
AddDefaultStorageNode(const char *filename=NULL)vtkMRMLStorableNodevirtual
AddMarkup(Markup markup)vtkMRMLMarkupsNode
AddMarkupWithNPoints(int n, std::string label=std::string(), vtkVector3d *point=NULL)vtkMRMLMarkupsNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=0, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
AddPointToNewMarkup(vtkVector3d point, std::string label=std::string())vtkMRMLMarkupsNode
AddPointToNthMarkup(vtkVector3d point, int n)vtkMRMLMarkupsNode
AddPointWorldToNewMarkup(vtkVector3d point, std::string label=std::string())vtkMRMLMarkupsNode
AddText(const char *newText)vtkMRMLMarkupsNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ApplyTransform(vtkAbstractTransform *transform) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
ApplyTransformMatrix(vtkMatrix4x4 *transformMatrix)vtkMRMLTransformableNodevirtual
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
CanApplyNonLinearTransforms() const VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
Copy(vtkMRMLNode *node) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
CopyMarkup(Markup *source, Markup *target)vtkMRMLMarkupsNode
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithoutModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodeinline
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CopyWithSceneWithSingleModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodeinline
CopyWithSingleModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodeinline
CreateDefaultDisplayNodes()vtkMRMLDisplayableNodevirtual
CreateDefaultStorageNode() VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
CreateNodeInstance() VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
DeleteText(int id)vtkMRMLMarkupsNode
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
DisplayModifiedEvent enum valuevtkMRMLDisplayableNode
DisplayNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLDisplayableNodeprotectedstatic
DisplayNodeReferenceRolevtkMRMLDisplayableNodeprotectedstatic
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
GenerateUniqueMarkupID()vtkMRMLMarkupsNodeprotected
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetBounds(double bounds[6])vtkMRMLDisplayableNodevirtual
GetClassName()vtkMRMLMarkupsNodevirtual
GetDefaultStorageNodeClassName(const char *filename=NULL)vtkMRMLStorableNodevirtual
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetDisplayClassVisibility(const char *nodeClass)vtkMRMLDisplayableNodevirtual
GetDisplayNode()vtkMRMLDisplayableNode
GetDisplayNodeID()vtkMRMLDisplayableNode
GetDisplayNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLDisplayableNodeprotectedvirtual
GetDisplayNodeReferenceRole()vtkMRMLDisplayableNodevirtual
GetDisplayVisibility()vtkMRMLDisplayableNodevirtual
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetIcon()vtkMRMLMarkupsNodeinlinevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetLocked()vtkMRMLMarkupsNodevirtual
GetMarkupByID(const char *markupID)vtkMRMLMarkupsNode
GetMarkupIndexByID(const char *markupID)vtkMRMLMarkupsNode
GetMarkupLabelFormat()vtkMRMLMarkupsNode
GetMarkupPoint(int markupIndex, int pointIndex, double point[3])vtkMRMLMarkupsNode
GetMarkupPointLPS(int markupIndex, int pointIndex, double point[3])vtkMRMLMarkupsNode
GetMarkupPointVector(int markupIndex, int pointIndex)vtkMRMLMarkupsNode
GetMarkupPointWorld(int markupIndex, int pointIndex, double worldxyz[4])vtkMRMLMarkupsNode
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetModifiedSinceRead() VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodeinlinevirtual
GetNthDisplayNode(int n)vtkMRMLDisplayableNode
GetNthDisplayNodeID(int n)vtkMRMLDisplayableNode
GetNthMarkup(int n)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupAssociatedNodeID(int n=0)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupDescription(int n=0)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupID(int n=0)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupLabel(int n=0)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupLocked(int n=0)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupOrientation(int n, double orientation[4])vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupSelected(int n=0)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthMarkupVisibility(int n=0)vtkMRMLMarkupsNode
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNthStorageNode(int n)vtkMRMLStorableNode
GetNthStorageNodeID(int n)vtkMRMLStorableNode
GetNumberOfDisplayNodes()vtkMRMLDisplayableNode
GetNumberOfMarkups()vtkMRMLMarkupsNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNumberOfPointsInNthMarkup(int n)vtkMRMLMarkupsNode
GetNumberOfStorageNodes()vtkMRMLStorableNode
GetNumberOfTexts()vtkMRMLMarkupsNode
GetParentTransformNode()vtkMRMLTransformableNode
GetRASBounds(double bounds[6])vtkMRMLDisplayableNodevirtual
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSlicerDataType()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNode()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNodeID()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetStorageNodeReferenceRole()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetStoredTime()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetText(int id)vtkMRMLMarkupsNode
GetTransformNodeID()vtkMRMLTransformableNode
GetTransformNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
GetTransformNodeReferenceRole()vtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
GetUserTagTable()vtkMRMLStorableNodevirtual
HardenTransform()vtkMRMLTransformableNode
HasDisplayNodeID(const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
InitMarkup(Markup *markup)vtkMRMLMarkupsNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InsertMarkup(Markup m, int targetIndex)vtkMRMLMarkupsNode
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=NULL)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLMarkupsNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLMarkupsNodestatic
LabelFormatModifiedEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
LockedOff()vtkMRMLMarkupsNodevirtual
LockedOn()vtkMRMLMarkupsNodevirtual
LockModifiedEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
MarkupAddedEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
MarkupExists(int n)vtkMRMLMarkupsNode
MarkupRemovedEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
Modified() VTK_OVERRIDEvtkMRMLNodeinlinevirtual
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLMarkupsNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
NthMarkupModifiedEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference) VTK_OVERRIDEvtkMRMLDisplayableNodeprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference) VTK_OVERRIDEvtkMRMLDisplayableNodeprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference) VTK_OVERRIDEvtkMRMLDisplayableNodeprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLMarkupsNode &)vtkMRMLMarkupsNodeprotected
vtkMRMLDisplayableNode::operator=(const vtkMRMLDisplayableNode &)vtkMRMLDisplayableNodeprotected
vtkMRMLTransformableNode::operator=(const vtkMRMLTransformableNode &)vtkMRMLTransformableNodeprotected
vtkMRMLStorableNode::operator=(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::map< std::string, std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PointClickedEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
PointEndInteractionEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
PointExistsInMarkup(int p, int n)vtkMRMLMarkupsNode
PointModifiedEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
PointStartInteractionEvent enum valuevtkMRMLMarkupsNode
PrintMarkup(ostream &os, vtkIndent indent, Markup *markup)vtkMRMLMarkupsNode
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *, unsigned long, void *) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAllDisplayNodeIDs()vtkMRMLDisplayableNode
RemoveAllMarkups()vtkMRMLMarkupsNodevirtual
RemoveAllTexts()vtkMRMLMarkupsNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveMarkup(int m)vtkMRMLMarkupsNode
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthDisplayNodeID(int n)vtkMRMLDisplayableNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
ReplaceListNameInMarkupLabelFormat()vtkMRMLMarkupsNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
ResetNthMarkupID(int n)vtkMRMLMarkupsNode
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLMarkupsNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveDisplayNodeID(const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthDisplayNodeID(int n, const char *displayNodeID)vtkMRMLDisplayableNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthStorageNodeID(int n, const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
SetAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
SetAndObserveTransformNodeID(const char *transformNodeID)vtkMRMLTransformableNode
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetDisplayClassVisibility(const char *nodeClass, int visible)vtkMRMLDisplayableNodevirtual
SetDisplayVisibility(int visible)vtkMRMLDisplayableNodevirtual
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetLocked(int locked)vtkMRMLMarkupsNode
SetMarkupLabelFormat(std::string format)vtkMRMLMarkupsNode
SetMarkupPoint(const int markupIndex, const int pointIndex, const double x, const double y, const double z)vtkMRMLMarkupsNode
SetMarkupPointFromArray(const int markupIndex, const int pointIndex, const double pos[3])vtkMRMLMarkupsNode
SetMarkupPointFromPointer(const int markupIndex, const int pointIndex, const double *pos)vtkMRMLMarkupsNode
SetMarkupPointLPS(const int markupIndex, const int pointIndex, const double x, const double y, const double z)vtkMRMLMarkupsNode
SetMarkupPointWorld(const int markupIndex, const int pointIndex, const double x, const double y, const double z)vtkMRMLMarkupsNode
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthMarkupAssociatedNodeID(int n, std::string id)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupDescription(int n, std::string description)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupID(int n, std::string id)vtkMRMLMarkupsNodeprotected
SetNthMarkupLabel(int n, std::string label)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupLocked(int n, bool flag)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupOrientation(int n, double w, double x, double y, double z)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupOrientationFromArray(int n, const double orientation[4])vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupOrientationFromPointer(int n, const double *orientation)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupSelected(int n, bool flag)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthMarkupVisibility(int n, bool flag)vtkMRMLMarkupsNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSlicerDataType(const char *type)vtkMRMLStorableNode
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetText(int id, const char *newText)vtkMRMLMarkupsNode
SlicerDataTypevtkMRMLStorableNodeprotected
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
StorableModified()vtkMRMLStorableNodevirtual
StorableModifiedTimevtkMRMLStorableNodeprotected
StorageNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLStorableNodeprotectedstatic
StorageNodeReferenceRolevtkMRMLStorableNodeprotectedstatic
Superclass typedefvtkMRMLMarkupsNode
SwapMarkups(int m1, int m2)vtkMRMLMarkupsNode
TextListvtkMRMLMarkupsNodeprotected
TransformModifiedEvent enum valuevtkMRMLTransformableNode
TransformNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLTransformableNodeprotectedstatic
TransformNodeReferenceRolevtkMRMLTransformableNodeprotectedstatic
TransformPointFromWorld(const double inWorld[3], double outLocal[3])vtkMRMLTransformableNodevirtual
TransformPointFromWorld(const vtkVector3d &inWorld, vtkVector3d &outLocal)vtkMRMLTransformableNodevirtual
TransformPointToWorld(const double inLocal[3], double outWorld[3])vtkMRMLTransformableNodevirtual
TransformPointToWorld(const vtkVector3d &inLocal, vtkVector3d &outWorld)vtkMRMLTransformableNodevirtual
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=NULL)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *scene) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
UserTagTablevtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLDisplayableNode()vtkMRMLDisplayableNodeprotected
vtkMRMLDisplayableNode(const vtkMRMLDisplayableNode &)vtkMRMLDisplayableNodeprotected
vtkMRMLMarkupsFiducialStorageNode classvtkMRMLMarkupsNodefriend
vtkMRMLMarkupsNode()vtkMRMLMarkupsNodeprotected
vtkMRMLMarkupsNode(const vtkMRMLMarkupsNode &)vtkMRMLMarkupsNodeprotected
vtkMRMLMarkupsStorageNode classvtkMRMLMarkupsNodefriend
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLStorableNode()vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLStorableNode(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLTransformableNode()vtkMRMLTransformableNodeprotected
vtkMRMLTransformableNode(const vtkMRMLTransformableNode &)vtkMRMLTransformableNodeprotected
WriteCLI(std::vector< std::string > &commandLine, std::string prefix, int coordinateSystem=0, int multipleFlag=1) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
vtkMRMLDisplayableNode::WriteCLI(std::vector< std::string > &vtkNotUsed(commandLine), std::string vtkNotUsed(prefix), int vtkNotUsed(coordinateSystemFlag)=0, int vtkNotUsed(multipleFlag)=1)vtkMRMLDisplayableNodeinlinevirtual
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) VTK_OVERRIDEvtkMRMLMarkupsNodevirtual
~vtkMRMLDisplayableNode()vtkMRMLDisplayableNodeprotected
~vtkMRMLMarkupsNode()vtkMRMLMarkupsNodeprotected
~vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
~vtkMRMLStorableNode()vtkMRMLStorableNodeprotected
~vtkMRMLTransformableNode()vtkMRMLTransformableNodeprotected