Slicer  5.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLTableNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLTableNode, including all inherited members.

AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
AddColumn(vtkAbstractArray *column=nullptr)vtkMRMLTableNode
AddDefaultStorageNode(const char *filename=nullptr)vtkMRMLStorableNodevirtual
AddEmptyRow()vtkMRMLTableNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node) overridevtkMRMLStorableNodevirtual
CopyAllColumnProperties(const std::string &sourceColumnName, const std::string &targetColumnName)vtkMRMLTableNode
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateDefaultSequenceStorageNode()vtkMRMLStorableNodevirtual
CreateDefaultStorageNode() overridevtkMRMLTableNodevirtual
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLTableNodevirtual
DefaultSequenceStorageNodeClassNamevtkMRMLStorableNodeprotected
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAllColumnPropertyNames(vtkStringArray *propertyNames)vtkMRMLTableNode
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetCellText(int rowIndex, int columnIndex)vtkMRMLTableNode
GetClassName()vtkMRMLTableNodevirtual
GetColumnDescription(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetColumnIndex(const char *columnName)vtkMRMLTableNode
GetColumnIndex(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetColumnIndex(vtkAbstractArray *column)vtkMRMLTableNode
GetColumnLongName(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetColumnName(int columnIndex)vtkMRMLTableNode
GetColumnNullValue(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetColumnProperty(const std::string &columnName, const std::string &propertyName)vtkMRMLTableNode
GetColumnProperty(int columnIndex, const std::string &propertyName)vtkMRMLTableNode
GetColumnPropertyInternal(const std::string &columnName, const std::string &propertyName)vtkMRMLTableNodeprotected
GetColumnType(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetColumnUnitLabel(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetColumnValueTypeFromSchema(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetComponentNames(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetComponentNamesAsString(const std::vector< std::string > &componentNames)vtkMRMLTableNodestatic
GetComponentNamesFromArray(vtkAbstractArray *array)vtkMRMLTableNodestatic
GetComponentNamesFromSchema(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
GetComponentNamesFromString(const std::string &componentNameString)vtkMRMLTableNodestatic
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDefaultColumnName()vtkMRMLTableNodestatic
GetDefaultSequenceStorageNodeClassName()vtkMRMLStorableNodevirtual
GetDefaultStorageNodeClassName(const char *filename=nullptr)vtkMRMLStorableNodevirtual
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetLocked()vtkMRMLTableNodevirtual
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetModifiedSinceRead()vtkMRMLStorableNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLTableNodeinlinevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNthStorageNode(int n)vtkMRMLStorableNode
GetNthStorageNodeID(int n)vtkMRMLStorableNode
GetNumberOfColumns()vtkMRMLTableNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNumberOfRows()vtkMRMLTableNode
GetNumberOfStorageNodes()vtkMRMLStorableNode
GetPropertyRowIndex(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNodeprotected
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSchema()vtkMRMLTableNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSlicerDataType()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNode()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNodeID()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetStorageNodeReferenceRole()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetStoredTime()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetTable()vtkMRMLTableNodevirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
GetUseColumnNameAsColumnHeader()vtkMRMLTableNodevirtual
GetUseFirstColumnAsRowHeader()vtkMRMLTableNodevirtual
GetUserTagTable()vtkMRMLStorableNodevirtual
GetValueTypeAsString(int valueType)vtkMRMLTableNodestatic
GetValueTypeFromString(std::string valueTypeStr)vtkMRMLTableNodestatic
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HasStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InsertNextBlankRowWithNullValues(vtkTable *table)vtkMRMLTableNode
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLTableNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLTableNodestatic
LockedvtkMRMLTableNodeprotected
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLTableNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLTableNode &)vtkMRMLTableNodeprotected
vtkMRMLStorableNode::operator=(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLTableNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData) overridevtkMRMLTableNodevirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLTableNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAllColumnProperties(const std::string &columnName)vtkMRMLTableNode
RemoveAllColumnProperties(int columnIndex)vtkMRMLTableNode
RemoveAllColumns()vtkMRMLTableNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveColumn(int columnIndex)vtkMRMLTableNode
RemoveColumnProperty(const std::string &propertyName)vtkMRMLTableNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
RemoveRow(int rowIndex)vtkMRMLTableNode
RenameColumn(int columnIndex, const char *newName)vtkMRMLTableNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLTableNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SchemavtkMRMLTableNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthStorageNodeID(int n, const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
SetAndObserveSchema(vtkTable *schema)vtkMRMLTableNodevirtual
SetAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
SetAndObserveTable(vtkTable *table)vtkMRMLTableNodevirtual
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetCellText(int rowIndex, int columnIndex, const char *text)vtkMRMLTableNode
SetColumnDescription(const std::string &columnName, const std::string &description)vtkMRMLTableNode
SetColumnLongName(const std::string &columnName, const std::string &description)vtkMRMLTableNode
SetColumnNullValue(const std::string &columnName, const std::string &nullValue)vtkMRMLTableNode
SetColumnProperty(const std::string &columnName, const std::string &propertyName, const std::string &propertyValue)vtkMRMLTableNode
SetColumnProperty(int columnIndex, const std::string &propertyName, const std::string &propertyValue)vtkMRMLTableNode
SetColumnPropertyInternal(const std::string &columnName, const std::string &propertyName, const std::string &propertyValue)vtkMRMLTableNodeprotected
SetColumnType(const std::string &columnName, int typeId)vtkMRMLTableNode
SetColumnUnitLabel(const std::string &columnName, const std::string &unitLabel)vtkMRMLTableNode
SetComponentNames(const std::string &columnName, const std::vector< std::string > &componentNames)vtkMRMLTableNode
SetDefaultColumnType(const std::string &type, const std::string &nullValue="")vtkMRMLTableNode
SetDefaultSequenceStorageNodeClassName(std::string)vtkMRMLStorableNodevirtual
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetLocked(bool)vtkMRMLTableNodevirtual
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSlicerDataType(const char *type)vtkMRMLStorableNode
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
SetUseColumnNameAsColumnHeader(bool)vtkMRMLTableNodevirtual
SetUseFirstColumnAsRowHeader(bool)vtkMRMLTableNodevirtual
SlicerDataTypevtkMRMLStorableNodeprotected
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
StorableModified()vtkMRMLStorableNodevirtual
StorableModifiedTimevtkMRMLStorableNodeprotected
StorageNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLStorableNodeprotectedstatic
StorageNodeReferenceRolevtkMRMLStorableNodeprotectedstatic
Superclass typedefvtkMRMLTableNode
TablevtkMRMLTableNodeprotected
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *scene) overridevtkMRMLStorableNodevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
UseColumnNameAsColumnHeadervtkMRMLTableNodeprotected
UseFirstColumnAsRowHeadervtkMRMLTableNodeprotected
UserTagTablevtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLTableNode)vtkMRMLTableNode
vtkMRMLStorableNode::vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLStorableNode)vtkMRMLStorableNode
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLStorableNode()vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLStorableNode(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLTableNode()vtkMRMLTableNodeprotected
vtkMRMLTableNode(const vtkMRMLTableNode &)vtkMRMLTableNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLTableNodevirtual
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected
~vtkMRMLStorableNode() overridevtkMRMLStorableNodeprotected
~vtkMRMLTableNode() overridevtkMRMLTableNodeprotected