Slicer  5.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLScene Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLScene, including all inherited members.

AddDefaultNode(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLScene
AddNewNodeByClass(std::string className, std::string nodeBaseName="")vtkMRMLScene
AddNewNodeByClassWithID(std::string className, std::string nodeBaseName, std::string nodeID)vtkMRMLScene
AddNode(vtkMRMLNode *nodeToAdd)vtkMRMLScene
AddNodeID(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLSceneprotected
AddNodeNoNotify(vtkMRMLNode *n)vtkMRMLSceneprotected
AddReferencedNodeID(const char *id, vtkMRMLNode *refrencingNode)vtkMRMLScene
AddReferencedNodes(vtkMRMLNode *node, vtkCollection *refNodes, bool recursive=true)vtkMRMLSceneprotected
AddReservedID(const char *id)vtkMRMLScene
AddURIHandler(vtkURIHandler *handler)vtkMRMLScene
BatchProcessState enum valuevtkMRMLScene
BuildID(const std::string &baseID, int idIndex) constvtkMRMLSceneprotected
BuildName(const std::string &baseName, int nameIndex) constvtkMRMLSceneprotected
CacheManagervtkMRMLSceneprotected
Clear(int removeSingletons=0)vtkMRMLScene
ClearNodeIDs()vtkMRMLSceneprotected
ClearRedoStack()vtkMRMLScene
ClearUndoStack()vtkMRMLScene
CloseState enum valuevtkMRMLScene
Commit(const char *url=nullptr, vtkMRMLMessageCollection *userMessages=nullptr)vtkMRMLScene
Connect(vtkMRMLMessageCollection *userMessages=nullptr)vtkMRMLScene
CopyDefaultNodesToScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLScene
CopyNode(vtkMRMLNode *n)vtkMRMLScene
CopyNodeChangedIDs(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLScene
CopyNodeInRedoStack(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLSceneprotected
CopyNodeInUndoStack(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLSceneprotected
CopyNodeReferences(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLScene
CopyRegisteredNodesToScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLScene
CopySingletonNodesToScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLScene
CreateNodeByClass(const char *className)vtkMRMLScene
CreateUniqueFileName(const std::string &filename, const std::string &knownExtension="")vtkMRMLScenestatic
DataIOManagervtkMRMLSceneprotected
DefaultNodesvtkMRMLSceneprotected
DeleteEventCallbackvtkMRMLSceneprotected
EndBatchProcessEvent enum valuevtkMRMLScene
EndCloseEvent enum valuevtkMRMLScene
EndEvent enum valuevtkMRMLScene
EndImportEvent enum valuevtkMRMLScene
EndRedoEvent enum valuevtkMRMLScene
EndRestoreEvent enum valuevtkMRMLScene
EndSaveEvent enum valuevtkMRMLScene
EndState(unsigned long state)vtkMRMLScene
EndUndoEvent enum valuevtkMRMLScene
ExtensionsvtkMRMLSceneprotected
FindNodeReference(const char *referencedId, vtkMRMLNode *referencingNode)vtkMRMLSceneprotected
FindURIHandler(const char *URI)vtkMRMLScene
FindURIHandlerByName(const char *name)vtkMRMLScene
GenerateUniqueID(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLSceneprotected
GenerateUniqueID(const std::string &baseID)vtkMRMLSceneprotected
GenerateUniqueName(const std::string &baseName)vtkMRMLScene
GenerateUniqueName(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLSceneprotected
GetCacheManager()vtkMRMLScenevirtual
GetChangedID(const char *id)vtkMRMLScene
GetClassName()vtkMRMLScenevirtual
GetClassNameByTag(const char *tagName)vtkMRMLScene
GetDataIOManager()vtkMRMLScenevirtual
GetDefaultNodeByClass(const char *className)vtkMRMLScene
GetExtensions()vtkMRMLScenevirtual
GetFirstNode(const char *byName=nullptr, const char *byClass=nullptr, const int *byHideFromEditors=nullptr, bool exactNameMatch=true)vtkMRMLScene
GetFirstNodeByClass(const char *className)vtkMRMLScene
GetFirstNodeByName(const char *name)vtkMRMLScene
GetLastLoadedExtensions()vtkMRMLScenevirtual
GetLastLoadedVersion()vtkMRMLScenevirtual
GetLoadFromXMLString()vtkMRMLScenevirtual
GetMaximumNumberOfSavedUndoStates()vtkMRMLScenevirtual
GetModifiedSinceRead(vtkCollection *modifiedNodes=nullptr)vtkMRMLScene
GetNextNode()vtkMRMLScene
GetNextNodeByClass(const char *className)vtkMRMLScene
GetNodeByID(const char *name)vtkMRMLScene
GetNodeByID(std::string name)vtkMRMLScene
GetNodeClassesList()vtkMRMLScene
GetNodeReferenceIDsFromUndoStack(std::set< std::string > &referenceIDs) constvtkMRMLSceneprotected
GetNodes()vtkMRMLScene
GetNodesByClass(const char *className, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLScene
GetNodesByClass(const char *className)vtkMRMLScene
GetNodesByClassByName(const char *className, const char *name)vtkMRMLScene
GetNodesByName(const char *name)vtkMRMLScene
GetNthNode(int n)vtkMRMLScene
GetNthNodeByClass(int n, const char *className)vtkMRMLScene
GetNthReferencedID(int n)vtkMRMLScene
GetNthReferencingNode(int n)vtkMRMLScene
GetNthRegisteredAbstractNodeClassName(int n)vtkMRMLScene
GetNthRegisteredAbstractNodeTypeDisplayName(int n)vtkMRMLScene
GetNthRegisteredNodeClass(int n)vtkMRMLScene
GetNumberOfNodeReferences()vtkMRMLScene
GetNumberOfNodes()vtkMRMLScene
GetNumberOfNodesByClass(const char *className)vtkMRMLScene
GetNumberOfRedoLevels()vtkMRMLSceneinline
GetNumberOfRegisteredAbstractNodeClasses()vtkMRMLScene
GetNumberOfRegisteredNodeClasses()vtkMRMLScene
GetNumberOfUndoLevels()vtkMRMLSceneinline
GetReadDataOnLoad()vtkMRMLScenevirtual
GetReferencedNodes(vtkMRMLNode *node, bool recursive=true)vtkMRMLScene
GetReferencedSubScene(vtkMRMLNode *node, vtkMRMLScene *newScene)vtkMRMLScene
GetReferencingNodes(vtkMRMLNode *referencedNode, std::vector< vtkMRMLNode *> &referencingNodes)vtkMRMLScene
GetRootDirectory()vtkMRMLScene
GetSaveToXMLString()vtkMRMLScenevirtual
GetSceneXMLString()vtkMRMLScene
GetSingletonNode(const char *singletonTag, const char *className)vtkMRMLScene
GetSingletonNode(vtkMRMLNode *n)vtkMRMLScene
GetStates() constvtkMRMLScene
GetStorableNodesModifiedSinceRead(vtkCollection *modifiedStorableNodes=nullptr)vtkMRMLScene
GetStoredTime()vtkMRMLScenevirtual
GetSubjectHierarchyNode()vtkMRMLScene
GetTagByClassName(const char *className)vtkMRMLScene
GetTypeDisplayNameByClassName(std::string className)vtkMRMLScene
GetUndoFlag()vtkMRMLSceneinline
GetUniqueIDIndex(const std::string &baseID)vtkMRMLSceneprotected
GetUniqueNameByString(const char *baseName)vtkMRMLScene
GetUniqueNameIndex(const std::string &baseName)vtkMRMLSceneprotected
GetURIHandlerCollection()vtkMRMLScenevirtual
GetURL()vtkMRMLScene
GetUserTagTable()vtkMRMLScenevirtual
GetVersion()vtkMRMLScenevirtual
Import(vtkMRMLMessageCollection *userMessages=nullptr)vtkMRMLScene
ImportProgressFeedbackEvent enum valuevtkMRMLScene
ImportState enum valuevtkMRMLScene
InitTraversal()vtkMRMLScene
InsertAfterNode(vtkMRMLNode *item, vtkMRMLNode *newItem)vtkMRMLScene
InsertBeforeNode(vtkMRMLNode *item, vtkMRMLNode *newItem)vtkMRMLScene
IsA(const char *type)vtkMRMLScenevirtual
IsBatchProcessing() constvtkMRMLSceneinline
IsClosing() constvtkMRMLSceneinline
IsFilePathRelative(const char *filepath)vtkMRMLScene
IsImporting() constvtkMRMLSceneinline
IsNodeClassRegistered(const std::string &className)vtkMRMLScene
IsNodeIDReservedByUndo(const std::string id) constvtkMRMLSceneprotected
IsNodePresent(vtkMRMLNode *n)vtkMRMLScene
IsNodeReferencingNodeID(vtkMRMLNode *referencingNode, const char *id)vtkMRMLScene
IsRedoing() constvtkMRMLSceneinline
IsReservedID(const std::string &id)vtkMRMLScene
IsRestoring() constvtkMRMLSceneinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLScenestatic
IsUndoing() constvtkMRMLSceneinline
LastLoadedExtensionsvtkMRMLSceneprotected
LastLoadedVersionvtkMRMLSceneprotected
LoadFromXMLStringvtkMRMLSceneprotected
MaximumNumberOfSavedUndoStatesvtkMRMLSceneprotected
MetadataAddedEvent enum valuevtkMRMLScene
New()vtkMRMLScenestatic
NewSceneEvent enum valuevtkMRMLScene
NodeAboutToBeAddedEvent enum valuevtkMRMLScene
NodeAboutToBeRemovedEvent enum valuevtkMRMLScene
NodeAdded(vtkMRMLNode *n)vtkMRMLScene
NodeAdded()vtkMRMLSceneinline
NodeAddedEvent enum valuevtkMRMLScene
NodeClassRegisteredEvent enum valuevtkMRMLScene
NodeIDsvtkMRMLSceneprotected
NodeIDsMTimevtkMRMLSceneprotected
NodeReferencesvtkMRMLSceneprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLSceneprotected
NodeRemovedEvent enum valuevtkMRMLScene
NodesvtkMRMLSceneprotected
ParseVersion(const char *versionString, std::string &application, int &major, int &minor, int &patch, int &revision)vtkMRMLScenestatic
PercentEncode(std::string s)vtkMRMLScenestatic
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLScene
ProgressBatchProcessEvent enum valuevtkMRMLScene
ProgressCloseEvent enum valuevtkMRMLScene
ProgressEvent enum valuevtkMRMLScene
ProgressImportEvent enum valuevtkMRMLScene
ProgressRedoEvent enum valuevtkMRMLScene
ProgressRestoreEvent enum valuevtkMRMLScene
ProgressSaveEvent enum valuevtkMRMLScene
ProgressState(unsigned long state, int progress=0)vtkMRMLScene
ProgressUndoEvent enum valuevtkMRMLScene
PushIntoRedoStack()vtkMRMLSceneprotected
PushIntoUndoStack()vtkMRMLSceneprotected
RandomGeneratorvtkMRMLSceneprotected
ReadDataOnLoadvtkMRMLSceneprotected
ReadFromMRB(const char *fullName, bool clear=false, vtkMRMLMessageCollection *userMessages=nullptr)vtkMRMLScene
Redo()vtkMRMLScene
RedoStackvtkMRMLSceneprotected
RedoState enum valuevtkMRMLScene
ReferencedIDChangesvtkMRMLSceneprotected
RegisterAbstractNodeClass(std::string className, std::string typeDisplayName)vtkMRMLScene
RegisteredAbstractNodeClassTypeDisplayNamesvtkMRMLSceneprotected
RegisteredNodeClassesvtkMRMLSceneprotected
RegisteredNodeTagsvtkMRMLSceneprotected
RegisterNodeClass(vtkMRMLNode *node, const char *tagName)vtkMRMLScene
RegisterNodeClass(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLScene
RemoveAllDefaultNodes()vtkMRMLScene
RemoveAllNodes(bool removeSingletons)vtkMRMLSceneprotected
RemoveInvalidNodeReferences(vtkCollection *checkNodes, const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLSceneprotected
RemoveNode(vtkMRMLNode *n)vtkMRMLScene
RemoveNodeID(char *nodeID)vtkMRMLSceneprotected
RemoveNodeReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLScene
RemoveReferencedNodeID(const char *id, vtkMRMLNode *refrencingNode)vtkMRMLScene
RemoveReferencesToNode(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLScene
RemoveReservedIDs()vtkMRMLScene
RemoveUnusedNodeReferences()vtkMRMLScene
ReservedIDsvtkMRMLSceneprotected
ReserveNodeReferenceIDs(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLSceneprotected
ResetNodes()vtkMRMLScene
RestoreState enum valuevtkMRMLScene
RootDirectoryvtkMRMLSceneprotected
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLScenestatic
SaveProgressFeedbackEvent enum valuevtkMRMLScene
SaveSceneScreenshot(vtkImageData *thumbnail)vtkMRMLScene
SaveSceneToSlicerDataBundleDirectory(const char *sdbDir, vtkImageData *thumbnail=nullptr, vtkMRMLMessageCollection *userMessages=nullptr)vtkMRMLScene
SaveState enum valuevtkMRMLScene
SaveStateForUndo()vtkMRMLScene
SaveStateForUndo(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLScene
SaveStateForUndo(vtkCollection *nodes)vtkMRMLScene
SaveStateForUndo(std::vector< vtkMRMLNode *> nodes)vtkMRMLScene
SaveStorableNodeToSlicerDataBundleDirectory(vtkMRMLStorableNode *storableNode, std::string &dataDir, std::map< vtkMRMLStorageNode *, std::vector< std::string > > &originalStorageNodeFileNames, vtkMRMLMessageCollection *userMessages)vtkMRMLSceneprotected
SaveToXMLStringvtkMRMLSceneprotected
SceneCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLSceneprotectedstatic
SceneEventType enum namevtkMRMLScene
SceneXMLStringvtkMRMLSceneprotected
SetCacheManager(vtkCacheManager *)vtkMRMLScenevirtual
SetDataIOManager(vtkDataIOManager *)vtkMRMLScenevirtual
SetExtensions(const char *)vtkMRMLScenevirtual
SetLastLoadedExtensions(const char *)vtkMRMLScenevirtual
SetLastLoadedVersion(const char *)vtkMRMLScenevirtual
SetLoadFromXMLString(int)vtkMRMLScenevirtual
SetMaximumNumberOfSavedUndoStates(int stackSize)vtkMRMLScene
SetReadDataOnLoad(int)vtkMRMLScenevirtual
SetRootDirectory(const char *dir)vtkMRMLScene
SetSaveToXMLString(int)vtkMRMLScenevirtual
SetSceneXMLString(const std::string &xmlString)vtkMRMLScene
SetStorableNodesModifiedSinceRead()vtkMRMLScene
SetStorableNodesModifiedSinceRead(vtkCollection *storableNodes)vtkMRMLScenestatic
SetSubjectHierarchyNode(vtkMRMLSubjectHierarchyNode *)vtkMRMLSceneprotectedvirtual
SetUndoFlag(bool flag)vtkMRMLSceneinline
SetUndoOff()vtkMRMLSceneinline
SetUndoOn()vtkMRMLSceneinline
SetURIHandlerCollection(vtkCollection *)vtkMRMLScenevirtual
SetURL(const char *url)vtkMRMLScene
SetUserTagTable(vtkTagTable *)vtkMRMLScenevirtual
SetVersion(const char *)vtkMRMLScenevirtual
StartBatchProcessEvent enum valuevtkMRMLScene
StartCloseEvent enum valuevtkMRMLScene
StartEvent enum valuevtkMRMLScene
StartImportEvent enum valuevtkMRMLScene
StartRedoEvent enum valuevtkMRMLScene
StartRestoreEvent enum valuevtkMRMLScene
StartSaveEvent enum valuevtkMRMLScene
StartState(unsigned long state, int anticipatedMaxProgress=0)vtkMRMLScene
StartUndoEvent enum valuevtkMRMLScene
StateEvent enum valuevtkMRMLScene
StatesvtkMRMLSceneprotected
StateType enum namevtkMRMLScene
SubjectHierarchyNodevtkMRMLSceneprotected
Superclass typedefvtkMRMLScene
TrimUndoStack()vtkMRMLSceneprotected
Undo()vtkMRMLScene
UndoFlagvtkMRMLSceneprotected
UndoStackvtkMRMLSceneprotected
UndoState enum valuevtkMRMLScene
UniqueIDsvtkMRMLSceneprotected
UniqueNamesvtkMRMLSceneprotected
UnpackSlicerDataBundle(const char *sdbFilePath, const char *temporaryDirectory, vtkMRMLMessageCollection *userMessages=nullptr)vtkMRMLScenestatic
UpdateNodeChangedIDs()vtkMRMLScene
UpdateNodeIDs()vtkMRMLSceneprotected
UpdateNodeReferences(vtkCollection *checkNodes=nullptr)vtkMRMLScene
URIHandlerCollectionvtkMRMLSceneprotected
URLvtkMRMLSceneprotected
UserTagTablevtkMRMLSceneprotected
VersionvtkMRMLSceneprotected
vtkMRMLScene()vtkMRMLSceneprotected
vtkMRMLSceneViewNode classvtkMRMLScenefriend
WriteToMRB(const char *filename, vtkImageData *thumbnail=nullptr, vtkMRMLMessageCollection *userMessages=nullptr)vtkMRMLScene
~vtkMRMLScene() overridevtkMRMLSceneprotected