Slicer  4.8
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLAtlasCreatorNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLAtlasCreatorNode, including all inherited members.

AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=0, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node) VTK_OVERRIDEvtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithoutModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodeinline
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CopyWithSceneWithSingleModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodeinline
CopyWithSingleModifiedEvent(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodeinline
CreateNodeInstance() VTK_OVERRIDEvtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
DebugModevtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
DeleteAlignedImagesvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
DeleteAlignedSegmentationsvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
DryrunModevtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
DynamicTemplateIterationsvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ExistingTemplatevtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
FixedTemplateDefaultCaseFilePathvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetClassName()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetDebugMode()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetDeleteAlignedImages()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetDeleteAlignedSegmentations()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetDryrunMode()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetDynamicTemplateIterations()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetExistingTemplate()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetFixedTemplateDefaultCaseFilePath()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetIgnoreTemplateSegmentation()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetLabelsList()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() VTK_OVERRIDEvtkMRMLAtlasCreatorNodeinlinevirtual
GetNormalizeAtlases()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetNormalizeTo()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNumberOfThreads()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetOriginalImagesFilePathList()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetOutputCast()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetOutputDirectory()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetPCAAnalysis()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetPCACombine()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetPCAMaxEigenVectors()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetRegistrationType()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetSaveTransforms()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSchedulerCommand()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetSegmentationsFilePathList()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSkipRegistration()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetTemplateType()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetTestMode()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetToolkit()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetTransformsDirectory()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
GetUseCluster()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
GetUseDRAMMS()vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
IgnoreTemplateSegmentationvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
InitializeByDefault()vtkMRMLAtlasCreatorNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=NULL)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLAtlasCreatorNodestatic
LabelsListvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
Launch()vtkMRMLAtlasCreatorNode
LaunchComputationEvent enum valuevtkMRMLAtlasCreatorNode
Modified() VTK_OVERRIDEvtkMRMLNodeinlinevirtual
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLAtlasCreatorNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
NormalizeAtlasesvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
NormalizeTovtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
NumberOfThreadsvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
OriginalImagesFilePathListvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
OutputCastvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
OutputDirectoryvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::map< std::string, std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PCAAnalysisvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
PCACombinevtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
PCAMaxEigenVectorsvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) VTK_OVERRIDEvtkMRMLAtlasCreatorNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData)vtkMRMLNodevirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) VTK_OVERRIDEvtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RegistrationTypevtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLAtlasCreatorNodestatic
SaveTransformsvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SchedulerCommandvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
SegmentationsFilePathListvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=0)vtkMRMLNode
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetDebugMode(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetDeleteAlignedImages(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetDeleteAlignedSegmentations(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetDryrunMode(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetDynamicTemplateIterations(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetExistingTemplate(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetFixedTemplateDefaultCaseFilePath(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetIgnoreTemplateSegmentation(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetLabelsList(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNormalizeAtlases(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetNormalizeTo(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNumberOfThreads(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetOriginalImagesFilePathList(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetOutputCast(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetOutputDirectory(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetPCAAnalysis(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetPCACombine(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetPCAMaxEigenVectors(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetRegistrationType(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetSaveTransforms(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSchedulerCommand(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetSegmentationsFilePathList(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSkipRegistration(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetTemplateType(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetTestMode(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetToolkit(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetTransformsDirectory(const char *)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetUseCluster(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SetUseDRAMMS(int)vtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
SkipRegistrationvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
Superclass typedefvtkMRMLAtlasCreatorNode
TemplateTypevtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
TestModevtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
ToolkitvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
TransformsDirectoryvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=NULL)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
UseClustervtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
UseDRAMMSvtkMRMLAtlasCreatorNodeprotected
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) VTK_OVERRIDEvtkMRMLAtlasCreatorNodevirtual
~vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotectedvirtual