Slicer  5.1
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLSegmentEditorNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLSegmentEditorNode, including all inherited members.

ActiveEffectNamevtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
ConvertOverwriteModeFromString(const char *modeStr)vtkMRMLSegmentEditorNodestatic
ConvertOverwriteModeToString(int mode)vtkMRMLSegmentEditorNodestatic
Copy(vtkMRMLNode *node) overridevtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
EffectParameterModified enum valuevtkMRMLSegmentEditorNode
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetActiveEffectName()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetClassName()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetMaskMode()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetMaskSegmentID()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetMasterVolumeIntensityMask()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetMasterVolumeIntensityMaskRange()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetMasterVolumeIntensityMaskRange(double &, double &)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetMasterVolumeIntensityMaskRange(double [2])vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetMasterVolumeNode()vtkMRMLSegmentEditorNode
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLSegmentEditorNodeinlinevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetOverwriteMode()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSegmentationNode()vtkMRMLSegmentEditorNode
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectedSegmentID()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLSegmentEditorNodestatic
MaskModevtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
MaskSegmentIDvtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
MasterVolumeIntensityMaskvtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
MasterVolumeIntensityMaskOff()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
MasterVolumeIntensityMaskOn()vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
MasterVolumeIntensityMaskRangevtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLSegmentEditorNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLSegmentEditorNode &)vtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
Overwrite_Last enum valuevtkMRMLSegmentEditorNode
OverwriteAllSegments enum valuevtkMRMLSegmentEditorNode
OverwriteModevtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
OverwriteNone enum valuevtkMRMLSegmentEditorNode
OverwriteVisibleSegments enum valuevtkMRMLSegmentEditorNode
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLSegmentEditorNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData)vtkMRMLNodevirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLSegmentEditorNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedSegmentIDvtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
SetActiveEffectName(const char *)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveMasterVolumeNode(vtkMRMLScalarVolumeNode *node)vtkMRMLSegmentEditorNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveSegmentationNode(vtkMRMLSegmentationNode *node)vtkMRMLSegmentEditorNode
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetMaskMode(int)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
SetMaskSegmentID(const char *)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
SetMasterVolumeIntensityMask(bool)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
SetMasterVolumeIntensityMaskRange(double, double)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
SetMasterVolumeIntensityMaskRange(double [2])vtkMRMLSegmentEditorNode
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetOverwriteMode(int)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelectedSegmentID(const char *)vtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
Superclass typedefvtkMRMLSegmentEditorNode
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLSegmentEditorNode()vtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
vtkMRMLSegmentEditorNode(const vtkMRMLSegmentEditorNode &)vtkMRMLSegmentEditorNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLSegmentEditorNodevirtual
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected
~vtkMRMLSegmentEditorNode() overridevtkMRMLSegmentEditorNodeprotected