Slicer  5.1
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLModelHierarchyNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLModelHierarchyNode, including all inherited members.

AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
AllowMultipleChildrenvtkMRMLHierarchyNodeprotected
AllowMultipleChildrenOff()vtkMRMLHierarchyNodevirtual
AllowMultipleChildrenOn()vtkMRMLHierarchyNodevirtual
AssociatedHierarchyIsModified(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
AssociatedHierarchyNodesType typedefvtkMRMLHierarchyNodeprotected
AssociatedNodeIDReferencevtkMRMLHierarchyNodeprotected
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
ChildNodeAddedEvent enum valuevtkMRMLHierarchyNode
ChildNodeRemovedEvent enum valuevtkMRMLHierarchyNode
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node) overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
DisplayModifiedEvent enum valuevtkMRMLDisplayableHierarchyNode
DisplayNodevtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
DisplayNodeIDvtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ExpandedvtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
ExpandedOff()vtkMRMLDisplayableHierarchyNodevirtual
ExpandedOn()vtkMRMLDisplayableHierarchyNodevirtual
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAllChildrenNodes(std::vector< vtkMRMLHierarchyNode *> &childrenNodes)vtkMRMLHierarchyNode
GetAllowMultipleChildren()vtkMRMLHierarchyNodevirtual
GetAssociatedChildrenNodes(vtkCollection *children, const char *childClass=nullptr)vtkMRMLHierarchyNodevirtual
GetAssociatedHierarchyNode(vtkMRMLScene *scene, const char *associatedNodeID)vtkMRMLHierarchyNodestatic
GetAssociatedNode()vtkMRMLHierarchyNodevirtual
GetAssociatedNodeID()vtkMRMLHierarchyNodeinlinevirtual
GetAssociatedNodeIDReference()vtkMRMLHierarchyNodeprotectedvirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetChildrenDisplayableNodes(vtkCollection *children)vtkMRMLDisplayableHierarchyNode
GetChildrenModelNodes(vtkCollection *models)vtkMRMLModelHierarchyNode
GetChildrenNodes()vtkMRMLHierarchyNode
GetClassName()vtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
GetCollapsedParentNode()vtkMRMLModelHierarchyNode
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetDisplayableHierarchyNode(vtkMRMLScene *scene, const char *displayableNodeID)vtkMRMLDisplayableHierarchyNodestatic
GetDisplayableNode()vtkMRMLDisplayableHierarchyNode
GetDisplayableNodeID()vtkMRMLDisplayableHierarchyNodeinlinevirtual
GetDisplayNode()vtkMRMLDisplayableHierarchyNode
GetDisplayNodeID()vtkMRMLDisplayableHierarchyNodevirtual
GetExpanded()vtkMRMLDisplayableHierarchyNodevirtual
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetIndexInParent()vtkMRMLHierarchyNode
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetModelDisplayNode()vtkMRMLModelHierarchyNode
GetModelNode()vtkMRMLModelHierarchyNode
GetModelNodeID()vtkMRMLModelHierarchyNodeinline
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLModelHierarchyNodeinlinevirtual
GetNthChildNode(int index)vtkMRMLHierarchyNode
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNumberOfChildrenNodes()vtkMRMLHierarchyNodeinline
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetParentNode()vtkMRMLHierarchyNode
GetParentNodeID()vtkMRMLHierarchyNodeinlinevirtual
GetParentNodeIDReference()vtkMRMLHierarchyNodeprotectedvirtual
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSortingValue()vtkMRMLHierarchyNodevirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetTopParentNode()vtkMRMLHierarchyNode
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyChildrenNodesType typedefvtkMRMLHierarchyNodeprotected
HierarchyIsModified(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokeHierarchyModifiedEvent(vtkMRMLNode *node=nullptr)vtkMRMLHierarchyNodeprotected
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLModelHierarchyNodestatic
MaximumSortingValuevtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
ModelDisplayNodevtkMRMLModelHierarchyNodeprotected
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MoveInParent(int increment)vtkMRMLHierarchyNode
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLModelHierarchyNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLModelHierarchyNode &)vtkMRMLModelHierarchyNodeprotected
vtkMRMLDisplayableHierarchyNode::operator=(const vtkMRMLDisplayableHierarchyNode &)vtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
vtkMRMLHierarchyNode::operator=(const vtkMRMLHierarchyNode &)vtkMRMLHierarchyNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
ParentNodeIDReferencevtkMRMLHierarchyNodeprotected
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLModelHierarchyNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *, unsigned long, void *) overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAllChildrenNodes()vtkMRMLDisplayableHierarchyNode
RemoveAllHierarchyChildrenNodes()vtkMRMLHierarchyNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveChildrenNodes()vtkMRMLDisplayableHierarchyNode
RemoveHierarchyChildrenNodes()vtkMRMLHierarchyNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLModelHierarchyNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SceneAssociatedHierarchyNodesvtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
SceneAssociatedHierarchyNodesMTimevtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
SceneHierarchyChildrenNodesvtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
SceneHierarchyChildrenNodesMTimevtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAllowMultipleChildren(int)vtkMRMLHierarchyNodevirtual
SetAndObserveDisplayNodeID(const char *DisplayNodeID)vtkMRMLDisplayableHierarchyNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAssociatedNodeID(const char *ref)vtkMRMLHierarchyNodevirtual
SetAssociatedNodeIDReference(const char *)vtkMRMLHierarchyNodeprotected
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetDisplayableNodeID(const char *ref)vtkMRMLDisplayableHierarchyNodeinlinevirtual
SetDisplayNodeID(const char *)vtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
SetExpanded(int)vtkMRMLDisplayableHierarchyNodevirtual
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetIndexInParent(int index)vtkMRMLHierarchyNode
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetModelNodeID(const char *id)vtkMRMLModelHierarchyNodeinline
SetModelNodeIDReference(const char *ref)vtkMRMLModelHierarchyNodeinline
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetParentNodeID(const char *ref)vtkMRMLHierarchyNodevirtual
SetParentNodeIDReference(const char *id)vtkMRMLHierarchyNodeprotected
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences() overridevtkMRMLDisplayableHierarchyNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSortingValue(double value)vtkMRMLHierarchyNode
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
SortingValuevtkMRMLHierarchyNodeprotected
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
Superclass typedefvtkMRMLModelHierarchyNode
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateAssociatedToHierarchyMap(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLHierarchyNodeprotectedstatic
UpdateChildrenMap()vtkMRMLHierarchyNodeprotected
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID) overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
UpdateReferences() overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *scene) overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
vtkMRMLDisplayableHierarchyNode()vtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
vtkMRMLDisplayableHierarchyNode(const vtkMRMLDisplayableHierarchyNode &)vtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
vtkMRMLHierarchyNode()vtkMRMLHierarchyNodeprotected
vtkMRMLHierarchyNode(const vtkMRMLHierarchyNode &)vtkMRMLHierarchyNodeprotected
vtkMRMLModelHierarchyNode()vtkMRMLModelHierarchyNodeprotected
vtkMRMLModelHierarchyNode(const vtkMRMLModelHierarchyNode &)vtkMRMLModelHierarchyNodeprotected
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLModelHierarchyNodevirtual
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
~vtkMRMLDisplayableHierarchyNode() overridevtkMRMLDisplayableHierarchyNodeprotected
~vtkMRMLHierarchyNode() overridevtkMRMLHierarchyNodeprotected
~vtkMRMLModelHierarchyNode() overridevtkMRMLModelHierarchyNodeprotected
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected