Slicer  5.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLTableViewNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLTableViewNode, including all inherited members.

ActivevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
AxisLabelsvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
AxisLabelsCountvtkMRMLAbstractViewNodestatic
BackgroundColorvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
BackgroundColor2vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node) overridevtkMRMLTableViewNodevirtual
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLTableViewNodevirtual
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
DoPropagateTableSelectionvtkMRMLTableViewNodeprotected
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetActive()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetAxisLabel(int labelIndex)vtkMRMLAbstractViewNode
GetBackgroundColor()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor(double &, double &, double &)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor2()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor2(double &, double &, double &)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor2(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetClassName()vtkMRMLTableViewNodevirtual
GetCompareColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetDoPropagateTableSelection()vtkMRMLTableViewNodevirtual
GetGrayColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetGreenColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetInteractionNode()vtkMRMLAbstractViewNode
GetLayoutColor()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutColor(double &, double &, double &)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutLabel()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutName()vtkMRMLAbstractViewNodeinline
GetMaximizedState(bool &maximized, bool &canBeMaximized)vtkMRMLAbstractViewNode
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLTableViewNodevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetOrientationMarkerEnabled()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetOrientationMarkerHumanModelNode()vtkMRMLAbstractViewNode
GetOrientationMarkerHumanModelNodeID()vtkMRMLAbstractViewNode
GetOrientationMarkerSize()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetOrientationMarkerSizeAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetOrientationMarkerSizeFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetOrientationMarkerType()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetOrientationMarkerTypeAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetOrientationMarkerTypeFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetParentLayoutNode()vtkMRMLAbstractViewNode
GetRedColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetRulerColor()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetRulerColorAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetRulerColorFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetRulerEnabled()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetRulerType()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetRulerTypeAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetRulerTypeFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetTableNode()vtkMRMLTableViewNode
GetTableNodeID()vtkMRMLTableViewNode
GetTableNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLTableViewNodeprotectedvirtual
GetTableNodeReferenceRole()vtkMRMLTableViewNodevirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetThreeDViewBlueColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
GetViewGroup()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetVisibility()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetYellowColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InteractionNodeReferenceRolevtkMRMLAbstractViewNodeprotectedstatic
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLTableViewNodevirtual
IsMappedInLayout()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLTableViewNodestatic
IsViewVisibleInLayout()vtkMRMLAbstractViewNode
LayoutColorvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
LayoutLabelvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLTableViewNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLTableViewNode &)vtkMRMLTableViewNodeprotected
vtkMRMLAbstractViewNode::operator=(const vtkMRMLAbstractViewNode &)vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
OrientationMarkerEnabledvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
OrientationMarkerHumanModelReferenceRolevtkMRMLAbstractViewNodeprotectedstatic
OrientationMarkerSizevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
OrientationMarkerSize_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeLarge enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeMedium enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeSmall enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
OrientationMarkerType_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeAxes enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeCube enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeHuman enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeNone enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
ParentLayoutNodeReferenceRolevtkMRMLAbstractViewNodeprotectedstatic
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLTableViewNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData)vtkMRMLNodevirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLTableViewNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode) overridevtkMRMLAbstractViewNodevirtual
RulerColorvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
RulerColor_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorBlack enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorWhite enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorYellow enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerEnabledvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
RulerTypevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
RulerType_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeNone enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeThick enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeThin enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLTableViewNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetActive(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveParentLayoutNode(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLAbstractViewNode
SetAndObserveParentLayoutNodeID(const char *layoutNodeId)vtkMRMLAbstractViewNode
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetAxisLabel(int labelIndex, const char *label)vtkMRMLAbstractViewNode
SetBackgroundColor(double, double, double)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetBackgroundColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetBackgroundColor2(double, double, double)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetBackgroundColor2(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetDoPropagateTableSelection(bool)vtkMRMLTableViewNodevirtual
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetInteractionNode(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLAbstractViewNode
SetInteractionNodeID(const char *interactionNodeId)vtkMRMLAbstractViewNode
SetLayoutColor(double, double, double)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetLayoutColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetLayoutLabel(const char *)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetLayoutName(const char *layoutName)vtkMRMLAbstractViewNodeinline
SetMappedInLayout(int value)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetOrientationMarkerHumanModelNodeID(const char *modelNodeId)vtkMRMLAbstractViewNode
SetOrientationMarkerSize(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetOrientationMarkerType(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetRulerColor(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetRulerType(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetTableNodeID(const char *)vtkMRMLTableViewNode
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
SetViewGroup(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetVisibility(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
Superclass typedefvtkMRMLTableViewNode
TableNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLTableViewNodeprotectedstatic
TableNodeReferenceRolevtkMRMLTableViewNodeprotectedstatic
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
ViewGroupvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
VisibilityvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLAbstractViewNode()vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLAbstractViewNode(const vtkMRMLAbstractViewNode &)vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLAbstractViewNode)vtkMRMLAbstractViewNode
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLTableViewNode()vtkMRMLTableViewNodeprotected
vtkMRMLTableViewNode(const vtkMRMLTableViewNode &)vtkMRMLTableViewNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLTableViewNodevirtual
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
~vtkMRMLAbstractViewNode() overridevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected
~vtkMRMLTableViewNode() overridevtkMRMLTableViewNodeprotected