Slicer  5.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLSliceNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLSliceNode, including all inherited members.

ActivevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
ActiveSlicevtkMRMLSliceNodeprotected
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddDefaultSliceOrientationPresets(vtkMRMLScene *scene, bool patientRightIsScreenLeft=true)vtkMRMLSliceNodestatic
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddSliceOrientationPreset(const std::string &name, vtkMatrix3x3 *orientationMatrix)vtkMRMLSliceNode
AddThreeDViewID(const char *viewNodeID)vtkMRMLSliceNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
AutomaticSliceSpacingMode enum valuevtkMRMLSliceNode
AxisLabelsvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
AxisLabelsCountvtkMRMLAbstractViewNodestatic
BackgroundColorvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
BackgroundColor2vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
CenteredJumpSlice enum valuevtkMRMLSliceNode
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLSliceNodevirtual
DefaultJumpSlice enum valuevtkMRMLSliceNode
DefaultOrientationvtkMRMLSliceNodeprotected
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DimensionsvtkMRMLSliceNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
FieldOfViewvtkMRMLSliceNodeprotected
FieldOfViewFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
GetActive()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetActiveSlice()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetAxialSliceToRASMatrix(vtkMatrix3x3 *orientationMatrix, bool patientRightIsScreenLeft=true)vtkMRMLSliceNodestatic
GetAxisLabel(int labelIndex)vtkMRMLAbstractViewNode
GetBackgroundColor()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor(double &, double &, double &)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor2()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor2(double &, double &, double &)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetBackgroundColor2(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetClassName()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetCompareColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCoronalSliceToRASMatrix(vtkMatrix3x3 *orientationMatrix, bool patientRightIsScreenLeft=true)vtkMRMLSliceNodestatic
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDefaultOrientation()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDimensions()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetDimensions(int data[3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetFieldOfView()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetFieldOfView(double &, double &, double &)vtkMRMLSliceNodevirtual
GetFieldOfView(double [3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetGrayColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetGreenColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetInteracting()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetInteractionFlags()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetInteractionFlagsModifier()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetInteractionNode()vtkMRMLAbstractViewNode
GetJumpMode()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetLayoutColor()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutColor(double &, double &, double &)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutGridColumns()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetLayoutGridRows()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetLayoutLabel()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetLayoutName()vtkMRMLAbstractViewNodeinline
GetMaximizedState(bool &maximized, bool &canBeMaximized)vtkMRMLAbstractViewNode
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLSliceNodeinlinevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNthThreeDViewID(unsigned int index)vtkMRMLSliceNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNumberOfSliceOrientationPresets() constvtkMRMLSliceNode
GetNumberOfThreeDViewIDs() constvtkMRMLSliceNode
GetOrientation()vtkMRMLSliceNode
GetOrientation(vtkMatrix4x4 *sliceToRAS)vtkMRMLSliceNode
GetOrientationMarkerEnabled()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetOrientationMarkerHumanModelNode()vtkMRMLAbstractViewNode
GetOrientationMarkerHumanModelNodeID()vtkMRMLAbstractViewNode
GetOrientationMarkerSize()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetOrientationMarkerSizeAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetOrientationMarkerSizeFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetOrientationMarkerType()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetOrientationMarkerTypeAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetOrientationMarkerTypeFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetOrientationReference()vtkMRMLSliceNodeprotectedvirtual
GetOrientationString()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetParentLayoutNode()vtkMRMLAbstractViewNode
GetPrescribedSliceSpacing()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetPrescribedSliceSpacing(double &, double &, double &)vtkMRMLSliceNodevirtual
GetPrescribedSliceSpacing(double [3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetRedColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetReformatOrientationName()vtkMRMLSliceNodeinlinestatic
GetRulerColor()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetRulerColorAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetRulerColorFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetRulerEnabled()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetRulerType()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetRulerTypeAsString(int id)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetRulerTypeFromString(const char *name)vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetSagittalSliceToRASMatrix(vtkMatrix3x3 *orientationMatrix, bool patientRightIsScreenLeft=true)vtkMRMLSliceNodestatic
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSliceOffset()vtkMRMLSliceNode
GetSliceOrientationPreset(const std::string &name)vtkMRMLSliceNode
GetSliceOrientationPresetName(vtkMatrix3x3 *orientationMatrix)vtkMRMLSliceNode
GetSliceOrientationPresetNames(vtkStringArray *presetOrientationNames)vtkMRMLSliceNode
GetSliceResolutionMode()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetSliceSpacingMode()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetSliceToRAS()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetSliceVisible()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetThreeDViewBlueColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
GetThreeDViewIDs() constvtkMRMLSliceNodeinline
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
GetUseLabelOutline()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWDimensions()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWDimensions(int data[3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWExtents()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWExtents(double &, double &, double &)vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWExtents(double [3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWMaximumDimensions()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWMaximumDimensions(int data[3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWOrigin()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWOrigin(double &, double &, double &)vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWOrigin(double [3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetUVWToRAS()vtkMRMLSliceNode
GetUVWToSlice()vtkMRMLSliceNode
GetViewGroup()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetVisibility()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
GetWidgetNormalLockedToCamera()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetWidgetOutlineVisible()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetWidgetVisible()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetXYToRAS()vtkMRMLSliceNode
GetXYToSlice()vtkMRMLSliceNode
GetXYZOrigin()vtkMRMLSliceNodevirtual
GetXYZOrigin(double &, double &, double &)vtkMRMLSliceNodevirtual
GetXYZOrigin(double [3])vtkMRMLSliceNodevirtual
GetYellowColor()vtkMRMLAbstractViewNodestatic
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HasSliceOrientationPreset(const std::string &name)vtkMRMLSliceNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InteractingvtkMRMLSliceNodeprotected
InteractingOff()vtkMRMLSliceNodevirtual
InteractingOn()vtkMRMLSliceNodevirtual
InteractionFlagsvtkMRMLSliceNodeprotected
InteractionFlagsModifiervtkMRMLSliceNodeprotected
InteractionFlagType enum namevtkMRMLSliceNode
InteractionNodeReferenceRolevtkMRMLAbstractViewNodeprotectedstatic
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLSliceNodevirtual
IsDisplayableInThreeDView(const char *viewNodeID) constvtkMRMLSliceNode
IsMappedInLayout()vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsThreeDViewIDPresent(const char *ThreeDViewID) constvtkMRMLSliceNode
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLSliceNodestatic
IsUpdatingMatricesvtkMRMLSliceNodeprotected
IsViewVisibleInLayout()vtkMRMLAbstractViewNode
JumpAllSlices(double r, double a, double s)vtkMRMLSliceNode
JumpAllSlices(vtkMRMLScene *scene, double r, double a, double s, int jumpMode=vtkMRMLSliceNode::DefaultJumpSlice, int viewGroup=-1, vtkMRMLSliceNode *exclude=nullptr)vtkMRMLSliceNodestatic
JumpModevtkMRMLSliceNodeprotected
JumpSlice(double r, double a, double s)vtkMRMLSliceNode
JumpSliceByCentering(double r, double a, double s)vtkMRMLSliceNode
JumpSliceByOffsetting(double r, double a, double s)vtkMRMLSliceNode
JumpSliceByOffsetting(int k, double r, double a, double s)vtkMRMLSliceNode
LabelOutlineFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
LayoutColorvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
LayoutGridColumnsvtkMRMLSliceNodeprotected
LayoutGridRowsvtkMRMLSliceNodeprotected
LayoutLabelvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
MatrixAreEqual(const vtkMatrix4x4 *m1, const vtkMatrix4x4 *m2)vtkMRMLSliceNode
MatrixAreEqual(const vtkMatrix4x4 *matrix, const vtkMatrix3x3 *orientationMatrix)vtkMRMLSliceNode
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
MultiplanarReformatFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLSliceNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
None enum valuevtkMRMLSliceNode
OffsetJumpSlice enum valuevtkMRMLSliceNode
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLSliceNode &)vtkMRMLSliceNodeprotected
vtkMRMLAbstractViewNode::operator=(const vtkMRMLAbstractViewNode &)vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
OrientationFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
OrientationMarkerEnabledvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
OrientationMarkerHumanModelReferenceRolevtkMRMLAbstractViewNodeprotectedstatic
OrientationMarkerSizevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
OrientationMarkerSize_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeLarge enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeMedium enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeSmall enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerSizeType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
OrientationMarkerType_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeAxes enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeCube enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeHuman enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeNone enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMarkerTypeType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
OrientationMatricesvtkMRMLSliceNodeprotected
OrientationPresetType typedefvtkMRMLSliceNodeprotected
OrientationReferencevtkMRMLSliceNodeprotected
OrientationStringvtkMRMLSliceNodeprotected
ParentLayoutNodeReferenceRolevtkMRMLAbstractViewNodeprotectedstatic
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PrescribedSliceSpacingvtkMRMLSliceNodeprotected
PrescribedSliceSpacingMode enum valuevtkMRMLSliceNode
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLSliceNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData)vtkMRMLNodevirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLSliceNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAllThreeDViewIDs()vtkMRMLSliceNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
RemoveSliceOrientationPreset(const std::string &name)vtkMRMLSliceNode
RemoveThreeDViewID(char *viewNodeID)vtkMRMLSliceNode
RenameSliceOrientationPreset(const std::string &name, const std::string &updatedName)vtkMRMLSliceNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode) overridevtkMRMLSliceNodevirtual
ResetFieldOfViewFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
ResetInteractionFlagsModifier()vtkMRMLSliceNode
ResetOrientationFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
RotateToAxes(vtkMatrix4x4 *referenceToRAS, int sliceNormalAxisIndex=-1)vtkMRMLSliceNode
RotateToBackgroundVolumePlaneFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
RotateToVolumePlane(vtkMRMLVolumeNode *volumeNode, bool forceSlicePlaneToSingleSlice=true)vtkMRMLSliceNode
RulerColorvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
RulerColor_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorBlack enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorWhite enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerColorYellow enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerEnabledvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
RulerTypevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
RulerType_Last enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeNone enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeThick enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeThin enum valuevtkMRMLAbstractViewNode
RulerTypeType enum namevtkMRMLAbstractViewNode
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLSliceNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetActive(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetActiveSlice(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveParentLayoutNode(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLAbstractViewNode
SetAndObserveParentLayoutNodeID(const char *layoutNodeId)vtkMRMLAbstractViewNode
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetAxisLabel(int labelIndex, const char *label)vtkMRMLAbstractViewNode
SetBackgroundColor(double, double, double)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetBackgroundColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetBackgroundColor2(double, double, double)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetBackgroundColor2(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetDefaultOrientation(const char *)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDimensions(int x, int y, int z)vtkMRMLSliceNode
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetFieldOfView(double x, double y, double z)vtkMRMLSliceNode
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetInteracting(int)vtkMRMLSliceNode
SetInteractionFlags(unsigned int)vtkMRMLSliceNode
SetInteractionFlagsModifier(unsigned int)vtkMRMLSliceNode
SetInteractionNode(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLAbstractViewNode
SetInteractionNodeID(const char *interactionNodeId)vtkMRMLAbstractViewNode
SetJumpMode(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetJumpModeToCentered()vtkMRMLSliceNode
SetJumpModeToOffset()vtkMRMLSliceNode
SetLayoutColor(double, double, double)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetLayoutColor(double [3])vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetLayoutGrid(int rows, int columns)vtkMRMLSliceNode
SetLayoutGridColumns(int cols)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetLayoutGridRows(int rows)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetLayoutLabel(const char *)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetLayoutName(const char *layoutName)vtkMRMLAbstractViewNodeinline
SetMappedInLayout(int value)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetOrientation(const char *orientation)vtkMRMLSliceNode
SetOrientationMarkerHumanModelNodeID(const char *modelNodeId)vtkMRMLAbstractViewNode
SetOrientationMarkerSize(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetOrientationMarkerType(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetOrientationReference(const char *)vtkMRMLSliceNodeprotectedvirtual
SetOrientationToAxial()vtkMRMLSliceNode
SetOrientationToCoronal()vtkMRMLSliceNode
SetOrientationToDefault()vtkMRMLSliceNode
SetOrientationToSagittal()vtkMRMLSliceNode
SetPrescribedSliceSpacing(double, double, double)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetPrescribedSliceSpacing(double [3])vtkMRMLSliceNodevirtual
SetRulerColor(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetRulerType(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSliceOffset(double offset)vtkMRMLSliceNode
SetSliceOrigin(double xyz[3])vtkMRMLSliceNode
SetSliceOrigin(double x, double y, double z)vtkMRMLSliceNode
SetSliceResolutionMode(int mode)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetSliceSpacingMode(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetSliceSpacingModeToAutomatic()vtkMRMLSliceNode
SetSliceSpacingModeToPrescribed()vtkMRMLSliceNode
SetSliceToRASByNTP(double Nx, double Ny, double Nz, double Tx, double Ty, double Tz, double Px, double Py, double Pz, int Orientation)vtkMRMLSliceNode
SetSliceVisible(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
SetUseLabelOutline(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetUVWDimensions(int x, int y, int z)vtkMRMLSliceNode
SetUVWDimensions(int xyz[3])vtkMRMLSliceNode
SetUVWExtents(double x, double y, double z)vtkMRMLSliceNode
SetUVWExtents(double xyz[3])vtkMRMLSliceNode
SetUVWExtentsAndDimensions(double extents[3], int dimensions[3])vtkMRMLSliceNode
SetUVWMaximumDimensions(int x, int y, int z)vtkMRMLSliceNode
SetUVWMaximumDimensions(int xyz[3])vtkMRMLSliceNode
SetUVWOrigin(double x, double y, double z)vtkMRMLSliceNode
SetUVWOrigin(double xyz[3])vtkMRMLSliceNode
SetViewGroup(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetVisibility(int)vtkMRMLAbstractViewNodevirtual
SetWidgetNormalLockedToCamera(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetWidgetOutlineVisible(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetWidgetVisible(int)vtkMRMLSliceNodevirtual
SetXYZOrigin(double x, double y, double z)vtkMRMLSliceNode
SliceFOVMatch2DViewSpacingMatchVolumes enum valuevtkMRMLSliceNode
SliceFOVMatchVolumesSpacingMatch2DView enum valuevtkMRMLSliceNode
SliceResolutionCustom enum valuevtkMRMLSliceNode
SliceResolutionMatch2DView enum valuevtkMRMLSliceNode
SliceResolutionMatchVolumes enum valuevtkMRMLSliceNode
SliceResolutionModevtkMRMLSliceNodeprotected
SliceResolutionModeType enum namevtkMRMLSliceNode
SliceSpacingFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
SliceSpacingModevtkMRMLSliceNodeprotected
SliceToRASvtkMRMLSliceNodeprotected
SliceToRASFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
SliceVisiblevtkMRMLSliceNodeprotected
SliceVisibleFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
Superclass typedefvtkMRMLSliceNode
ThreeDViewIDsvtkMRMLSliceNodeprotected
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateMatrices()vtkMRMLSliceNode
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
UseLabelOutlinevtkMRMLSliceNodeprotected
UseLabelOutlineOff()vtkMRMLSliceNodevirtual
UseLabelOutlineOn()vtkMRMLSliceNodevirtual
UVWDimensionsvtkMRMLSliceNodeprotected
UVWExtentsvtkMRMLSliceNodeprotected
UVWMaximumDimensionsvtkMRMLSliceNodeprotected
UVWOriginvtkMRMLSliceNodeprotected
UVWToRASvtkMRMLSliceNodeprotected
UVWToSlicevtkMRMLSliceNodeprotected
ViewGroupvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
VisibilityvtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLAbstractViewNode()vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLAbstractViewNode(const vtkMRMLAbstractViewNode &)vtkMRMLAbstractViewNodeprotected
vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLSliceNode)vtkMRMLSliceNode
vtkMRMLAbstractViewNode::vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLAbstractViewNode)vtkMRMLAbstractViewNode
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLSliceNode()vtkMRMLSliceNodeprotected
vtkMRMLSliceNode(const vtkMRMLSliceNode &)vtkMRMLSliceNodeprotected
WidgetNormalLockedToCameravtkMRMLSliceNodeprotected
WidgetOutlineVisiblevtkMRMLSliceNodeprotected
WidgetVisiblevtkMRMLSliceNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLSliceNodevirtual
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XYToRASvtkMRMLSliceNodeprotected
XYToSlicevtkMRMLSliceNodeprotected
XYZOriginvtkMRMLSliceNodeprotected
XYZOriginFlag enum valuevtkMRMLSliceNode
~vtkMRMLAbstractViewNode() overridevtkMRMLAbstractViewNodeprotected
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected
~vtkMRMLSliceNode() overridevtkMRMLSliceNodeprotected