Slicer  5.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLSliceDisplayNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLSliceDisplayNode, including all inherited members.

ActiveAttributeLocationvtkMRMLDisplayNodeprotected
ActiveComponentsvtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
ActiveScalarNamevtkMRMLDisplayNodeprotected
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
AddViewNodeID(const char *viewNodeID)vtkMRMLDisplayNode
AlwaysVisible enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
AmbientvtkMRMLDisplayNodeprotected
AssignAttributevtkMRMLModelDisplayNodeprotected
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
AutoScalarRangeOff()vtkMRMLDisplayNode
AutoScalarRangeOn()vtkMRMLDisplayNode
BackfaceColorHSVOffsetvtkMRMLModelDisplayNodeprotected
BackfaceCullingvtkMRMLDisplayNodeprotected
BackfaceCullingOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
BackfaceCullingOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
ClippingvtkMRMLDisplayNodeprotected
ClippingOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
ClippingOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
ColorvtkMRMLDisplayNodeprotected
ColorNodevtkMRMLDisplayNodeprotected
ColorNodeIDvtkMRMLDisplayNodeprotected
Component_Last enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ComponentNone enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ComponentRotateIntersectingSlicesHandle enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ComponentSliceIntersection enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ComponentTranslateIntersectingSlicesHandle enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ComponentTranslateSingleIntersectingSliceHandle enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ComponentType enum namevtkMRMLSliceDisplayNode
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
ConvertToPolyDataFiltervtkMRMLModelDisplayNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DiffusevtkMRMLDisplayNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
EdgeColorvtkMRMLDisplayNodeprotected
EdgeVisibilityvtkMRMLDisplayNodeprotected
EdgeVisibilityOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
EdgeVisibilityOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
FineLines enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
FlatInterpolation enum valuevtkMRMLDisplayNode
FolderDisplayOverrideAllowedvtkMRMLDisplayNodeprotected
FolderDisplayOverrideAllowedOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
FolderDisplayOverrideAllowedOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
FrontfaceCullingvtkMRMLDisplayNodeprotected
FrontfaceCullingOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
FrontfaceCullingOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
FullLines enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
GetActiveAttributeLocation()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetActiveAttributeLocationAsString()vtkMRMLDisplayNode
GetActiveComponentIndex(std::string context=vtkMRMLSliceDisplayNode::GetDefaultContextName())vtkMRMLSliceDisplayNode
GetActiveComponentInteractionContexts()vtkMRMLSliceDisplayNode
GetActiveComponentType(std::string context=vtkMRMLSliceDisplayNode::GetDefaultContextName())vtkMRMLSliceDisplayNode
GetActiveScalarArray() overridevtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetActiveScalarName()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAmbient()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeLocationAsString(int id)vtkMRMLDisplayNodestatic
GetAttributeLocationFromString(const char *name)vtkMRMLDisplayNodestatic
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetAutoScalarRange()vtkMRMLDisplayNode
GetBackfaceColorHSVOffset()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetBackfaceColorHSVOffset(double &, double &, double &)vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetBackfaceColorHSVOffset(double [3])vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetBackfaceCulling()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetClassName()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
GetClipping()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetColor()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetColor(double &, double &, double &)vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetColor(double [3])vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetColorFromString(const std::string &colorString, double color[4])vtkMRMLDisplayNodeprotectedstatic
GetColorNode()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetColorNodeID()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDefaultContextName()vtkMRMLSliceDisplayNodeinlinestatic
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDiffuse()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetDisplayableNode()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetDistanceEncodedProjectionColorNode()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetDistanceEncodedProjectionColorNodeID()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetEdgeColor()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetEdgeColor(double &, double &, double &)vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetEdgeColor(double [3])vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetEdgeVisibility()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetFolderDisplayOverrideAllowed()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetFrontfaceCulling()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetInputMesh()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetInputMeshConnection()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetInputPolyData()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetInputPolyDataConnection()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetInputUnstructuredGrid()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetInterpolateTexture()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetInterpolation()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetIntersectingSlicesInteractive()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
GetIntersectingSlicesInteractiveHandlesVisibilityMode()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
GetIntersectingSlicesInteractiveHandlesVisibilityModeAsString(int id)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
GetIntersectingSlicesInteractiveHandlesVisibilityModeFromString(const char *)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
GetIntersectingSlicesInteractiveModeEnabled(IntersectingSlicesInteractiveMode mode)vtkMRMLSliceDisplayNode
GetIntersectingSlicesIntersectionMode()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
GetIntersectingSlicesIntersectionModeAsString(int id)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
GetIntersectingSlicesIntersectionModeFromString(const char *)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
GetIntersectingSlicesLineThicknessMode()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
GetIntersectingSlicesLineThicknessModeAsString(int id)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
GetIntersectingSlicesLineThicknessModeFromString(const char *)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
GetIntersectingSlicesRotationEnabled()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
GetIntersectingSlicesTranslationEnabled()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
GetIntersectingSlicesVisibility()vtkMRMLSliceDisplayNodeinline
GetLighting()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetLineWidth()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetMetallic()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLSliceDisplayNodeinlinevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNthViewNodeID(unsigned int index)vtkMRMLDisplayNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNumberOfViewNodeIDs() constvtkMRMLDisplayNodeinline
GetOpacity()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetOutputMesh()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetOutputMeshConnection()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetOutputPolyData()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetOutputPolyDataConnection()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetOutputUnstructuredGrid()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetPointSize()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetPower()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetRepresentation()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetRoughness()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScalarDataSet() overridevtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetScalarRange()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetScalarRange(double &, double &)vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetScalarRange(double [2])vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetScalarRangeFlag()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetScalarRangeFlagAsString()vtkMRMLDisplayNode
GetScalarRangeFlagTypeAsString(int flag)vtkMRMLDisplayNodestatic
GetScalarRangeFlagTypeFromString(const char *name)vtkMRMLDisplayNodestatic
GetScalarVisibility()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectedAmbient()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetSelectedColor()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetSelectedColor(double &, double &, double &)vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetSelectedColor(double [3])vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetSelectedSpecular()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetShading()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetShowMode()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetShowModeAsString(int flag)vtkMRMLDisplayNodestatic
GetShowModeFromString(const char *name)vtkMRMLDisplayNodestatic
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSliceDisplayMode()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetSliceDisplayModeAsString(int id)vtkMRMLModelDisplayNodestatic
GetSliceDisplayModeFromString(const char *name)vtkMRMLModelDisplayNodestatic
GetSliceIntersectionOpacity()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetSliceIntersectionThickness()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetSliceIntersectionVisibility()vtkMRMLDisplayNode
GetSpecular()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetTensorVisibility()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetTextPropertyAsString(vtkTextProperty *property)vtkMRMLDisplayNodestatic
GetTextureImageDataConnection()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetThresholdEnabled()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
GetThresholdMax()vtkMRMLModelDisplayNode
GetThresholdMin()vtkMRMLModelDisplayNode
GetThresholdRange(double range[2])vtkMRMLModelDisplayNode
GetThresholdRange()vtkMRMLModelDisplayNode
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
GetVectorVisibility()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetViewNodeIDs() constvtkMRMLDisplayNodeinline
GetVisibility()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetVisibility(const char *viewNodeID)vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetVisibility2D()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GetVisibility3D()vtkMRMLDisplayNodevirtual
GouraudInterpolation enum valuevtkMRMLDisplayNode
HandlesVisibilityMode enum namevtkMRMLSliceDisplayNode
HandlesVisibilityMode_Last enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
HasActiveComponent()vtkMRMLSliceDisplayNode
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InterpolateTexturevtkMRMLDisplayNodeprotected
InterpolateTextureOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
InterpolateTextureOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
InterpolationvtkMRMLDisplayNodeprotected
InterpolationType enum namevtkMRMLDisplayNode
IntersectingSlicesInteractivevtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
IntersectingSlicesInteractiveHandlesVisibilityModevtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
IntersectingSlicesInteractiveMode enum namevtkMRMLSliceDisplayNode
IntersectingSlicesInteractiveOff()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectingSlicesInteractiveOn()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectingSlicesIntersectionModevtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
IntersectingSlicesLineThicknessModevtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
IntersectingSlicesRotationEnabledvtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
IntersectingSlicesRotationEnabledOff()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectingSlicesRotationEnabledOn()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectingSlicesTranslationEnabledvtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
IntersectingSlicesTranslationEnabledOff()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectingSlicesTranslationEnabledOn()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectingSlicesVisibilityOff()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectingSlicesVisibilityOn()vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IntersectionMode enum namevtkMRMLSliceDisplayNode
IntersectionMode_Last enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
IsDisplayableInView(const char *viewNodeID) constvtkMRMLDisplayNode
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsShowModeDefault()vtkMRMLDisplayNodeinline
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
IsViewNodeIDPresent(const char *viewNodeID) constvtkMRMLDisplayNode
LastFoundDisplayableNodevtkMRMLDisplayNodeprotected
LightingvtkMRMLDisplayNodeprotected
LightingOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
LightingOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
LineThicknessMode enum namevtkMRMLSliceDisplayNode
LineThicknessMode_Last enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
LineWidthvtkMRMLDisplayNodeprotected
MediumLines enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
MenuEvent enum valuevtkMRMLDisplayNode
MetallicvtkMRMLDisplayNodeprotected
ModeRotation enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ModeTranslation enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
NearbyVisible enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
NeverVisible enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
New()vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
NUM_SCALAR_RANGE_FLAGS enum valuevtkMRMLDisplayNode
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OpacityvtkMRMLDisplayNodeprotected
operator=(const vtkMRMLSliceDisplayNode &)vtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
vtkMRMLModelDisplayNode::operator=(const vtkMRMLModelDisplayNode &)vtkMRMLModelDisplayNodeprotected
vtkMRMLDisplayNode::operator=(const vtkMRMLDisplayNode &)vtkMRMLDisplayNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PassThroughvtkMRMLModelDisplayNodeprotected
PBRInterpolation enum valuevtkMRMLDisplayNode
PhongInterpolation enum valuevtkMRMLDisplayNode
PointSizevtkMRMLDisplayNodeprotected
PointsRepresentation enum valuevtkMRMLDisplayNode
PowervtkMRMLDisplayNodeprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLSliceDisplayNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData) overridevtkMRMLModelDisplayNodeprotectedvirtual
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAllViewNodeIDs()vtkMRMLDisplayNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
RemoveViewNodeID(char *viewNodeID)vtkMRMLDisplayNode
RepresentationvtkMRMLDisplayNodeprotected
RepresentationType enum namevtkMRMLDisplayNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
RoughnessvtkMRMLDisplayNodeprotected
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLSliceDisplayNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScalarRangevtkMRMLDisplayNodeprotected
ScalarRangeFlagvtkMRMLDisplayNodeprotected
ScalarRangeFlagType enum namevtkMRMLDisplayNode
ScalarVisibilityvtkMRMLDisplayNodeprotected
ScalarVisibilityOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
ScalarVisibilityOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedAmbientvtkMRMLDisplayNodeprotected
SelectedColorvtkMRMLDisplayNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedSpecularvtkMRMLDisplayNodeprotected
SetActiveAttributeLocation(int location) overridevtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetActiveAttributeLocationFromString(const char *str)vtkMRMLDisplayNode
SetActiveComponent(int componentType, int componentIndex, std::string context=vtkMRMLSliceDisplayNode::GetDefaultContextName())vtkMRMLSliceDisplayNode
SetActiveScalar(const char *scalarName, int location)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetActiveScalarName(const char *scalarName) overridevtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAmbient(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetAndObserveColorNodeID(const char *ColorNodeID)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetAndObserveColorNodeID(const std::string &ColorNodeID)vtkMRMLDisplayNode
SetAndObserveDistanceEncodedProjectionColorNodeID(const char *colorNodeID)vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetAutoScalarRange(int b)vtkMRMLDisplayNode
SetBackfaceColorHSVOffset(double, double, double)vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetBackfaceColorHSVOffset(double [3])vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetBackfaceCulling(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetClipping(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetColor(double, double, double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetColor(double [3])vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetColorNodeInternal(vtkMRMLColorNode *newColorNode)vtkMRMLDisplayNodeprotectedvirtual
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDiffuse(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetDisplayableOnlyInView(const char *viewNodeID)vtkMRMLDisplayNode
SetEdgeColor(double, double, double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetEdgeColor(double [3])vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetEdgeVisibility(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetFolderDisplayOverrideAllowed(bool)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetFrontfaceCulling(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetInputMeshConnection(vtkAlgorithmOutput *meshConnection)vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetInputPolyDataConnection(vtkAlgorithmOutput *polyDataConnection)vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetInputToMeshPipeline(vtkAlgorithmOutput *meshConnection)vtkMRMLModelDisplayNodeprotectedvirtual
SetInterpolateTexture(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetInterpolation(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetIntersectingSlicesInteractive(bool)vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
SetIntersectingSlicesInteractiveHandlesVisibilityMode(int)vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
SetIntersectingSlicesInteractiveModeEnabled(IntersectingSlicesInteractiveMode mode, bool enabled)vtkMRMLSliceDisplayNode
SetIntersectingSlicesIntersectionMode(int)vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
SetIntersectingSlicesLineThicknessMode(int)vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
SetIntersectingSlicesRotationEnabled(bool)vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
SetIntersectingSlicesTranslationEnabled(bool)vtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
SetIntersectingSlicesVisibility(bool visible)vtkMRMLSliceDisplayNodeinline
SetLighting(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetLineWidth(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetMetallic(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetOpacity(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetPointSize(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetPower(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetRepresentation(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetRoughness(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScalarRange(double, double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetScalarRange(double [2])vtkMRMLDisplayNode
SetScalarRangeFlag(int flag)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetScalarRangeFlagFromString(const char *str)vtkMRMLDisplayNode
SetScalarVisibility(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences() overridevtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelectedAmbient(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSelectedColor(double, double, double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSelectedColor(double [3])vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSelectedSpecular(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetShading(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetShowMode(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSliceDisplayMode(int)vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
SetSliceDisplayModeToDistanceEncodedProjection()vtkMRMLModelDisplayNode
SetSliceDisplayModeToIntersection()vtkMRMLModelDisplayNode
SetSliceDisplayModeToProjection()vtkMRMLModelDisplayNode
SetSliceIntersectionOpacity(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSliceIntersectionThickness(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetSliceIntersectionVisibility(int on)vtkMRMLDisplayNode
SetSpecular(double)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetTensorVisibility(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetTextureImageDataConnection(vtkAlgorithmOutput *ImageDataConnection)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetThresholdEnabled(bool enabled)vtkMRMLModelDisplayNode
SetThresholdRange(double min, double max)vtkMRMLModelDisplayNode
SetThresholdRange(double range[2])vtkMRMLModelDisplayNode
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
SetVectorVisibility(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetViewNodeIDs(const std::vector< std::string > &viewNodeIDs)vtkMRMLDisplayNode
SetVisibility(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetVisibility2D(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
SetVisibility3D(int)vtkMRMLDisplayNodevirtual
ShadingvtkMRMLDisplayNodeprotected
ShowDefault enum valuevtkMRMLDisplayNode
ShowIgnore enum valuevtkMRMLDisplayNode
ShowModevtkMRMLDisplayNodeprotected
ShowMode_Last enum valuevtkMRMLDisplayNode
ShowModeType enum namevtkMRMLDisplayNode
SkipLineCrossings enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
SliceDisplayDistanceEncodedProjection enum valuevtkMRMLModelDisplayNode
SliceDisplayIntersection enum valuevtkMRMLModelDisplayNode
SliceDisplayModevtkMRMLModelDisplayNodeprotected
SliceDisplayMode_Last enum valuevtkMRMLModelDisplayNode
SliceDisplayModeType enum namevtkMRMLModelDisplayNode
SliceDisplayProjection enum valuevtkMRMLModelDisplayNode
SliceIntersectionOpacityvtkMRMLDisplayNodeprotected
SliceIntersectionThicknessvtkMRMLDisplayNodeprotected
SliceIntersectionVisibilityOff()vtkMRMLDisplayNode
SliceIntersectionVisibilityOn()vtkMRMLDisplayNode
SpecularvtkMRMLDisplayNodeprotected
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
Superclass typedefvtkMRMLSliceDisplayNode
SurfaceRepresentation enum valuevtkMRMLDisplayNode
TensorVisibilityvtkMRMLDisplayNodeprotected
TensorVisibilityOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
TensorVisibilityOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
TextureImageDataConnectionvtkMRMLDisplayNodeprotected
ThickLines enum valuevtkMRMLSliceDisplayNode
ThresholdEnabledvtkMRMLModelDisplayNodeprotected
ThresholdEnabledOff()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
ThresholdEnabledOn()vtkMRMLModelDisplayNodevirtual
ThresholdFiltervtkMRMLModelDisplayNodeprotected
ThresholdRangeTempvtkMRMLModelDisplayNodeprotected
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateAssignedAttribute() overridevtkMRMLModelDisplayNodeprotectedvirtual
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID) overridevtkMRMLDisplayNodevirtual
UpdateReferences() overridevtkMRMLDisplayNodevirtual
UpdateScalarRange()vtkMRMLDisplayNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *scene) overridevtkMRMLDisplayNodevirtual
UpdateTextPropertyFromString(std::string inputString, vtkTextProperty *property)vtkMRMLDisplayNodestatic
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
UseColorNodeScalarRange enum valuevtkMRMLDisplayNode
UseDataScalarRange enum valuevtkMRMLDisplayNode
UseDataTypeScalarRange enum valuevtkMRMLDisplayNode
UseDirectMapping enum valuevtkMRMLDisplayNode
UseManualScalarRange enum valuevtkMRMLDisplayNode
VectorVisibilityvtkMRMLDisplayNodeprotected
VectorVisibilityOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
VectorVisibilityOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
ViewNodeIDsvtkMRMLDisplayNodeprotected
VisibilityvtkMRMLDisplayNodeprotected
Visibility2DvtkMRMLDisplayNodeprotected
Visibility2DOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
Visibility2DOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
Visibility3DvtkMRMLDisplayNodeprotected
Visibility3DOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
Visibility3DOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
VisibilityOff()vtkMRMLDisplayNodevirtual
VisibilityOn()vtkMRMLDisplayNodevirtual
vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLSliceDisplayNode)vtkMRMLSliceDisplayNode
vtkMRMLModelDisplayNode::vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLModelDisplayNode)vtkMRMLModelDisplayNode
vtkMRMLDisplayNode::vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLDisplayNode)vtkMRMLDisplayNode
vtkMRMLDisplayNode()vtkMRMLDisplayNodeprotected
vtkMRMLDisplayNode(const vtkMRMLDisplayNode &)vtkMRMLDisplayNodeprotected
vtkMRMLModelDisplayNode()vtkMRMLModelDisplayNodeprotected
vtkMRMLModelDisplayNode(const vtkMRMLModelDisplayNode &)vtkMRMLModelDisplayNodeprotected
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLSliceDisplayNode()vtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
vtkMRMLSliceDisplayNode(const vtkMRMLSliceDisplayNode &)vtkMRMLSliceDisplayNodeprotected
WireframeRepresentation enum valuevtkMRMLDisplayNode
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLSliceDisplayNodevirtual
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
~vtkMRMLDisplayNode() overridevtkMRMLDisplayNodeprotected
~vtkMRMLModelDisplayNode() overridevtkMRMLModelDisplayNodeprotected
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected
~vtkMRMLSliceDisplayNode() overridevtkMRMLSliceDisplayNodeprotected