Slicer  5.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLSliceCompositeNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLSliceCompositeNode, including all inherited members.

Add enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
All enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
Alpha enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
AnnotationMode enum namevtkMRMLSliceCompositeNode
AnnotationModevtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
AnnotationMode_Last enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
AnnotationSpace enum namevtkMRMLSliceCompositeNode
AnnotationSpacevtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
AnnotationSpace_Last enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
BackgroundVolumeFlag enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
CompositingvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
DoPropagateVolumeSelectionvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
FiducialLabelVisibilityvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
FiducialVisibilityvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
ForegroundOpacityvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
ForegroundOpacityFlag enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
ForegroundVolumeFlag enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAnnotationMode()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetAnnotationModeAsString(int id)vtkMRMLSliceCompositeNode
GetAnnotationModeFromString(const char *name)vtkMRMLSliceCompositeNode
GetAnnotationSpace()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetAnnotationSpaceAsString(int id)vtkMRMLSliceCompositeNode
GetAnnotationSpaceFromString(const char *name)vtkMRMLSliceCompositeNode
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetBackgroundVolumeID()vtkMRMLSliceCompositeNode
GetClassName()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetCompositeNodeIDFromSliceModelNode(vtkMRMLModelNode *sliceModelNode)vtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
GetCompositing()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetDoPropagateVolumeSelection()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetFiducialLabelVisibility()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetFiducialVisibility()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetForegroundOpacity()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetForegroundVolumeID()vtkMRMLSliceCompositeNode
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetHotLinkedControl()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetInteracting()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetInteractionFlags()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetInteractionFlagsModifier()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetLabelOpacity()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetLabelVolumeID()vtkMRMLSliceCompositeNode
GetLayoutName()vtkMRMLSliceCompositeNodeinline
GetLinkedControl()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLSliceCompositeNodeinlinevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSliceDisplayNode()vtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
GetSliceIntersectionVisibility()vtkMRMLSliceCompositeNode
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
HotLinkedControlvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
HotLinkedControlOff()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
HotLinkedControlOn()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
IJK enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
IJKAndRAS enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InteractingvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
InteractingOff()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
InteractingOn()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
InteractionFlagsvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
InteractionFlagsModifiervtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
InteractionFlagType enum namevtkMRMLSliceCompositeNode
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLSliceCompositeNodestatic
LabelAndVoxelValuesOnly enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
LabelOpacityvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
LabelOpacityFlag enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
LabelValuesOnly enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
LabelVolumeFlag enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
LastFoundSliceDisplayNodevtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
LinkedControlvtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
LinkedControlOff()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
LinkedControlOn()vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLSliceCompositeNodestatic
NoAnnotation enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
None enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference)vtkMRMLNodeinlineprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLSliceCompositeNode &)vtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLSliceCompositeNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *caller, unsigned long event, void *callData)vtkMRMLNodevirtual
RAS enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
ResetInteractionFlagsModifier()vtkMRMLSliceCompositeNode
ReverseAlpha enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLSliceCompositeNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAnnotationMode(int)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetAnnotationSpace(int)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetBackgroundVolumeID(const char *id)vtkMRMLSliceCompositeNode
SetCompositing(int)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetDoPropagateVolumeSelection(bool)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetFiducialLabelVisibility(int)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetFiducialVisibility(int)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetForegroundOpacity(double)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetForegroundVolumeID(const char *id)vtkMRMLSliceCompositeNode
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetHotLinkedControl(int)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetInteracting(int)vtkMRMLSliceCompositeNode
SetInteractionFlags(unsigned int)vtkMRMLSliceCompositeNode
SetInteractionFlagsModifier(unsigned int)vtkMRMLSliceCompositeNode
SetLabelOpacity(double)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetLabelVolumeID(const char *id)vtkMRMLSliceCompositeNode
SetLayoutName(const char *layoutName)vtkMRMLSliceCompositeNodeinline
SetLinkedControl(int)vtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetReferenceBackgroundVolumeID(const char *id)vtkMRMLSliceCompositeNodeinline
SetReferenceForegroundVolumeID(const char *id)vtkMRMLSliceCompositeNodeinline
SetReferenceLabelVolumeID(const char *id)vtkMRMLSliceCompositeNodeinline
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSliceIntersectionVisibility(int visibility)vtkMRMLSliceCompositeNode
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
Subtract enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
Superclass typedefvtkMRMLSliceCompositeNode
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLSliceCompositeNode)vtkMRMLSliceCompositeNode
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLSliceCompositeNode()vtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
vtkMRMLSliceCompositeNode(const vtkMRMLSliceCompositeNode &)vtkMRMLSliceCompositeNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLSliceCompositeNodevirtual
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XYZ enum valuevtkMRMLSliceCompositeNode
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected
~vtkMRMLSliceCompositeNode() overridevtkMRMLSliceCompositeNodeprotected