Slicer  5.3
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLCameraNode Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLCameraNode, including all inherited members.

A enum valuevtkMRMLCameraNode
ActiveTagModifiedEvent enum valuevtkMRMLCameraNode
AddAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
AddDefaultStorageNode(const char *filename=nullptr)vtkMRMLStorableNodevirtual
AddNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
AddNodeReferenceRole(const char *referenceRole, const char *mrmlAttributeName=nullptr, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
AddToScenevtkMRMLNodeprotected
AddToSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
AddToSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
Anterior enum valuevtkMRMLCameraNode
AppliedTransformvtkMRMLCameraNodeprotected
ApplyTransform(vtkAbstractTransform *transform)vtkMRMLTransformableNodevirtual
ApplyTransformMatrix(vtkMatrix4x4 *transformMatrix)vtkMRMLTransformableNodevirtual
AttributesvtkMRMLNodeprotected
AttributesType typedefvtkMRMLNodeprotected
CameravtkMRMLCameraNodeprotected
CameraInteractionEvent enum valuevtkMRMLCameraNode
CameraInteractionFlag enum valuevtkMRMLCameraNode
CanApplyNonLinearTransforms() constvtkMRMLTransformableNodevirtual
CenterFlag enum valuevtkMRMLCameraNode
ContentModifiedEventsvtkMRMLNodeprotected
Copy(vtkMRMLNode *node) overridevtkMRMLCameraNodevirtual
CopyContent(vtkMRMLNode *node, bool deepCopy=true)vtkMRMLNodevirtual
CopyReferences(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNodevirtual
CopyWithScene(vtkMRMLNode *node)vtkMRMLNode
CreateDefaultSequenceStorageNode()vtkMRMLStorableNodevirtual
CreateDefaultStorageNode()vtkMRMLStorableNodevirtual
CreateNodeInstance() overridevtkMRMLCameraNodevirtual
DefaultSequenceStorageNodeClassNamevtkMRMLStorableNodeprotected
DescriptionvtkMRMLNodeprotected
Direction enum namevtkMRMLCameraNode
DisableModifiedEventOff()vtkMRMLNodeinline
DisableModifiedEventOn()vtkMRMLNodeinline
EndModify(int previousDisableModifiedEventState)vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetActiveTag()vtkMRMLCameraNode
GetAddToScene()vtkMRMLNodevirtual
GetAppliedTransform()vtkMRMLCameraNodevirtual
GetAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
GetAttributeNames()vtkMRMLNode
GetAttributeNames(vtkStringArray *attributeNames)vtkMRMLNode
GetCamera()vtkMRMLCameraNodevirtual
GetClassName()vtkMRMLCameraNodevirtual
GetContentModifiedEvents()vtkMRMLNodevirtual
GetCustomModifiedEventPending(int eventId)vtkMRMLNodeinline
GetDefaultSequenceStorageNodeClassName()vtkMRMLStorableNodevirtual
GetDefaultStorageNodeClassName(const char *filename=nullptr)vtkMRMLStorableNodevirtual
GetDescription()vtkMRMLNodevirtual
GetDisableModifiedEvent()vtkMRMLNodevirtual
GetFocalPoint()vtkMRMLCameraNode
GetFocalPoint(double focalPoint[3])vtkMRMLCameraNode
GetHideFromEditors()vtkMRMLNodevirtual
GetID()vtkMRMLNodevirtual
GetInMRMLCallbackFlag()vtkMRMLNodevirtual
GetInteracting()vtkMRMLCameraNodevirtual
GetInteractionFlags()vtkMRMLCameraNodevirtual
GetLayoutName()vtkMRMLCameraNode
GetModifiedEventPending()vtkMRMLNodevirtual
GetModifiedSinceRead()vtkMRMLStorableNodevirtual
GetMRMLAttributeNameFromReferenceRole(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetName()vtkMRMLNodevirtual
GetNodeReference(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceID(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceIDs(const char *referenceRole, std::vector< const char *> &referencedNodeIDs)vtkMRMLNode
GetNodeReferenceRoles(std::vector< std::string > &roles)vtkMRMLNode
GetNodeReferences(const char *referenceRole, std::vector< vtkMRMLNode *> &nodes)vtkMRMLNode
GetNodeTagName() overridevtkMRMLCameraNodeinlinevirtual
GetNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
GetNthNodeReferenceRole(int n)vtkMRMLNode
GetNthStorageNode(int n)vtkMRMLStorableNode
GetNthStorageNodeID(int n)vtkMRMLStorableNode
GetNumberOfNodeReferenceRoles()vtkMRMLNode
GetNumberOfNodeReferences(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
GetNumberOfStorageNodes()vtkMRMLStorableNode
GetParallelProjection()vtkMRMLCameraNode
GetParallelScale()vtkMRMLCameraNode
GetParentTransformNode()vtkMRMLTransformableNode
GetPosition()vtkMRMLCameraNode
GetPosition(double position[3])vtkMRMLCameraNode
GetReferenceRoleFromMRMLAttributeName(const char *attName)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetSaveWithScene()vtkMRMLNodevirtual
GetScene()vtkMRMLNodevirtual
GetSelectable()vtkMRMLNodevirtual
GetSelected()vtkMRMLNodevirtual
GetSingletonTag()vtkMRMLNodevirtual
GetSlicerDataType()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNode()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNodeID()vtkMRMLStorableNode
GetStorageNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetStorageNodeReferenceRole()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetStoredTime()vtkMRMLStorableNodeprotectedvirtual
GetTempURLString()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
GetTransformNodeID()vtkMRMLTransformableNode
GetTransformNodeReferenceMRMLAttributeName()vtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
GetTransformNodeReferenceRole()vtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
GetTypeDisplayName()vtkMRMLNodeinlinevirtual
GetUndoEnabled()vtkMRMLNodevirtual
GetUpdatedReferencedNodeEventList(int &oldReferencedNodeUseCount, int &newReferencedNodeUseCount, vtkIntArray *oldConsolidatedEventList, vtkIntArray *newConsolidatedEventList, vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore, vtkIntArray *newEvents)vtkMRMLNodeprotected
GetUserTagTable()vtkMRMLStorableNodevirtual
GetViewAngle()vtkMRMLCameraNode
GetViewUp()vtkMRMLCameraNode
GetViewUp(double viewUp[3])vtkMRMLCameraNode
HardenTransform()vtkMRMLTransformableNode
HasCopyContent() constvtkMRMLNodevirtual
HasNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
HasStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
HideFromEditorsvtkMRMLNodeprotected
HideFromEditorsOff()vtkMRMLNodevirtual
HideFromEditorsOn()vtkMRMLNodevirtual
HierarchyModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
IDvtkMRMLNodeprotected
IDChangedEvent enum valuevtkMRMLNode
Inferior enum valuevtkMRMLCameraNode
InMRMLCallbackFlagvtkMRMLNodeprotected
InteractingvtkMRMLCameraNodeprotected
InteractingOff()vtkMRMLCameraNodevirtual
InteractingOn()vtkMRMLCameraNodevirtual
InteractionFlagsvtkMRMLCameraNodeprotected
InteractionFlagType enum namevtkMRMLCameraNode
InternalActiveTagvtkMRMLCameraNodeprotected
InvalidateNodeReferences()vtkMRMLNodeprotectedvirtual
InvokeCustomModifiedEvent(int eventId, void *callData=nullptr)vtkMRMLNodeinlinevirtual
InvokePendingModifiedEvent()vtkMRMLNodeinlinevirtual
IsA(const char *type)vtkMRMLCameraNodevirtual
IsReferenceRoleGeneric(const char *refRole)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
IsSingleton()vtkMRMLNodeinline
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLCameraNodestatic
LayoutNameModifiedEvent enum valuevtkMRMLCameraNode
Left enum valuevtkMRMLCameraNode
LookFromAxis enum valuevtkMRMLCameraNode
Modified() overridevtkMRMLNodeinline
MRMLCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLNodeprotectedstatic
MRMLCallbackCommandvtkMRMLNodeprotected
MRMLObserverManagervtkMRMLNodeprotected
NamevtkMRMLNodeprotected
New()vtkMRMLCameraNodestatic
NodeReferenceEventsvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceEventsType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceListType typedefvtkMRMLNodeprotected
NodeReferenceMRMLAttributeNamesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesvtkMRMLNodeprotected
NodeReferencesType typedefvtkMRMLNodeprotected
None enum valuevtkMRMLCameraNode
OnNodeAddedToScene()vtkMRMLNodeinlinevirtual
OnNodeReferenceAdded(vtkMRMLNodeReference *reference) overridevtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
OnNodeReferenceModified(vtkMRMLNodeReference *reference) overridevtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
OnNodeReferenceRemoved(vtkMRMLNodeReference *reference) overridevtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
OnTransformNodeReferenceChanged(vtkMRMLTransformNode *transformNode)vtkMRMLTransformableNodeprotectedvirtual
operator=(const vtkMRMLCameraNode &)vtkMRMLCameraNodeprotected
vtkMRMLTransformableNode::operator=(const vtkMRMLTransformableNode &)vtkMRMLTransformableNodeprotected
vtkMRMLStorableNode::operator=(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLNode::operator=(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
ParseReferencesAttribute(const char *attValue, std::set< std::string > &references)vtkMRMLNodeprotected
Posterior enum valuevtkMRMLCameraNode
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLCameraNode
ProcessChildNode(vtkMRMLNode *)vtkMRMLNodeinlinevirtual
ProcessMRMLEvents(vtkObject *, unsigned long, void *) overridevtkMRMLCameraNodevirtual
R enum valuevtkMRMLCameraNode
RASAxis enum namevtkMRMLCameraNode
ReadXMLAttributes(const char **atts) overridevtkMRMLCameraNodevirtual
ReferenceAddedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferencedNodeModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceModifiedEvent enum valuevtkMRMLNode
ReferenceRemovedEvent enum valuevtkMRMLNode
RemoveAttribute(const char *name)vtkMRMLNode
RemoveInvalidReferences(const std::set< std::string > &validNodeIDs)vtkMRMLNodeprotected
RemoveNodeReferenceIDs(const char *referenceRole)vtkMRMLNode
RemoveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNode
Reset(bool resetRotation, bool resetTranslation=true, bool resetDistance=true, vtkRenderer *renderer=nullptr)vtkMRMLCameraNode
Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLCameraNode
vtkMRMLTransformableNode::Reset(vtkMRMLNode *defaultNode)vtkMRMLNodevirtual
ResetCameraClippingEvent enum valuevtkMRMLCameraNode
ResetClippingRange()vtkMRMLCameraNode
Right enum valuevtkMRMLCameraNode
RotateAround(RASAxis axis, bool clockWise)vtkMRMLCameraNode
RotateAround(RASAxis axis, double angle=15.)vtkMRMLCameraNode
RotateTo(Direction position)vtkMRMLCameraNode
S enum valuevtkMRMLCameraNode
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLCameraNodestatic
SaveWithScenevtkMRMLNodeprotected
SaveWithSceneOff()vtkMRMLNodevirtual
SaveWithSceneOn()vtkMRMLNodevirtual
ScenevtkMRMLNodeprotected
ScreenAxis enum namevtkMRMLCameraNode
SelectablevtkMRMLNodeprotected
SelectableOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectableOn()vtkMRMLNodevirtual
SelectedvtkMRMLNodeprotected
SelectedOff()vtkMRMLNodevirtual
SelectedOn()vtkMRMLNodevirtual
SetActiveTag(const char *)vtkMRMLCameraNodevirtual
SetAddToScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetAddToSceneNoModify(int value)vtkMRMLNode
SetAndObserveCamera(vtkCamera *camera)vtkMRMLCameraNodeprotected
SetAndObserveNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID, vtkIntArray *events=nullptr)vtkMRMLNode
SetAndObserveNthStorageNodeID(int n, const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
SetAndObserveStorageNodeID(const char *storageNodeID)vtkMRMLStorableNode
SetAndObserveTransformNodeID(const char *transformNodeID)vtkMRMLTransformableNode
SetAppliedTransform(vtkMatrix4x4 *appliedTransform)vtkMRMLCameraNodevirtual
SetAttribute(const char *name, const char *value)vtkMRMLNode
SetCamera(vtkCamera *camera)vtkMRMLCameraNodeprotected
SetDefaultSequenceStorageNodeClassName(std::string)vtkMRMLStorableNodevirtual
SetDescription(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetDisableModifiedEvent(int onOff)vtkMRMLNodeinline
SetFocalPoint(double focalPoint[3])vtkMRMLCameraNode
SetFocalPoint(double x, double y, double z)vtkMRMLCameraNodeinline
SetHideFromEditors(int)vtkMRMLNodevirtual
SetInMRMLCallbackFlag(int flag)vtkMRMLNodeinline
SetInteracting(int)vtkMRMLCameraNode
SetInteractionFlags(unsigned int)vtkMRMLCameraNode
SetLayoutName(const char *layoutName)vtkMRMLCameraNode
SetName(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetNodeReferenceID(const char *referenceRole, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetNthNodeReferenceID(const char *referenceRole, int n, const char *referencedNodeID)vtkMRMLNode
SetParallelProjection(int parallelProjection)vtkMRMLCameraNode
SetParallelScale(double scale)vtkMRMLCameraNode
SetPosition(double position[3])vtkMRMLCameraNode
SetPosition(double x, double y, double z)vtkMRMLCameraNodeinline
SetSaveWithScene(int)vtkMRMLNodevirtual
SetScene(vtkMRMLScene *scene)vtkMRMLNodevirtual
SetSceneReferences()vtkMRMLNodevirtual
SetSelectable(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSelected(int)vtkMRMLNodevirtual
SetSingletonOff()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonOn()vtkMRMLNodeinline
SetSingletonTag(const char *)vtkMRMLNodevirtual
SetSlicerDataType(const char *type)vtkMRMLStorableNode
SetTempURLString(const char *)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
SetUndoEnabled(bool)vtkMRMLNodevirtual
SetViewAngle(double viewAngle)vtkMRMLCameraNode
SetViewUp(double viewUp[3])vtkMRMLCameraNode
SetViewUp(double vx, double vy, double vz)vtkMRMLCameraNodeinline
SlicerDataTypevtkMRMLStorableNodeprotected
StartModify()vtkMRMLNodeinlinevirtual
StorableModified()vtkMRMLStorableNodevirtual
StorableModifiedTimevtkMRMLStorableNodeprotected
StorageNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLStorableNodeprotectedstatic
StorageNodeReferenceRolevtkMRMLStorableNodeprotectedstatic
Superclass typedefvtkMRMLCameraNode
Superior enum valuevtkMRMLCameraNode
TransformModifiedEvent enum valuevtkMRMLTransformableNode
TransformNodeReferenceMRMLAttributeNamevtkMRMLTransformableNodeprotectedstatic
TransformNodeReferenceRolevtkMRMLTransformableNodeprotectedstatic
TransformPointFromWorld(const double inWorld[3], double outLocal[3])vtkMRMLTransformableNodevirtual
TransformPointFromWorld(const vtkVector3d &inWorld, vtkVector3d &outLocal)vtkMRMLTransformableNodevirtual
TransformPointToWorld(const double inLocal[3], double outWorld[3])vtkMRMLTransformableNodevirtual
TransformPointToWorld(const vtkVector3d &inLocal, vtkVector3d &outWorld)vtkMRMLTransformableNodevirtual
TranslateAlong(ScreenAxis axis, bool positive)vtkMRMLCameraNode
UndoEnabledvtkMRMLNodeprotected
UndoEnabledOff()vtkMRMLNodevirtual
UndoEnabledOn()vtkMRMLNodevirtual
UpdateNodeReferenceEventObserver(vtkMRMLNode *oldReferencedNode, vtkMRMLNode *newReferencedNode, vtkIntArray *newEvents, vtkMRMLNodeReference *referenceToIgnore)vtkMRMLNodeprotected
UpdateNodeReferences(const char *referenceRole=nullptr)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateNthNodeReference(const char *referenceRole, int n)vtkMRMLNodeprotectedvirtual
UpdateReferenceID(const char *oldID, const char *newID)vtkMRMLNodevirtual
UpdateReferences()vtkMRMLNodevirtual
UpdateScene(vtkMRMLScene *scene) overridevtkMRMLStorableNodevirtual
URLDecodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
URLEncodeString(const char *inString)vtkMRMLNode
UserTagTablevtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLCameraNode()vtkMRMLCameraNodeprotected
vtkMRMLCameraNode(const vtkMRMLCameraNode &)vtkMRMLCameraNodeprotected
vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLCameraNode)vtkMRMLCameraNode
vtkMRMLTransformableNode::vtkMRMLCopyContentMacro(vtkMRMLStorableNode)vtkMRMLStorableNode
vtkMRMLNode()vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLNode(const vtkMRMLNode &)vtkMRMLNodeprotected
vtkMRMLStorableNode()vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLStorableNode(const vtkMRMLStorableNode &)vtkMRMLStorableNodeprotected
vtkMRMLTransformableNode()vtkMRMLTransformableNodeprotected
vtkMRMLTransformableNode(const vtkMRMLTransformableNode &)vtkMRMLTransformableNodeprotected
WriteNodeBodyXML(ostream &of, int indent)vtkMRMLNodevirtual
WriteXML(ostream &of, int indent) overridevtkMRMLCameraNodevirtual
X enum valuevtkMRMLCameraNode
XMLAttributeDecodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
XMLAttributeEncodeString(const std::string &inString)vtkMRMLNode
Y enum valuevtkMRMLCameraNode
Z enum valuevtkMRMLCameraNode
ZoomInFlag enum valuevtkMRMLCameraNode
ZoomOutFlag enum valuevtkMRMLCameraNode
~vtkMRMLCameraNode() overridevtkMRMLCameraNodeprotected
~vtkMRMLNode() overridevtkMRMLNodeprotected
~vtkMRMLStorableNode() overridevtkMRMLStorableNodeprotected
~vtkMRMLTransformableNode() overridevtkMRMLTransformableNodeprotected