Slicer  4.13
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing

VolumeRendering → Libs Relation

File in Modules/Loadable/VolumeRenderingIncludes file in Libs
MRML / vtkMRMLShaderPropertyNode.hMRML / Core / vtkMRMLStorableNode.h
MRML / vtkMRMLShaderPropertyStorageNode.hMRML / Core / vtkMRMLStorageNode.h
MRML / vtkMRMLVolumePropertyNode.hMRML / Core / vtkMRMLStorableNode.h
MRML / vtkMRMLVolumePropertyStorageNode.hMRML / Core / vtkMRMLStorageNode.h
MRMLDM / vtkMRMLVolumeRenderingDisplayableManager.hMRML / DisplayableManager / vtkMRMLAbstractThreeDViewDisplayableManager.h
MRML / vtkMRMLVolumeRenderingDisplayNode.hMRML / Core / vtkMRMLDisplayNode.h
Widgets / qSlicerPresetComboBox.hMRML / Widgets / qMRMLNodeComboBox.h