Slicer  4.13
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D Member List

This is the complete list of members for vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D, including all inherited members.

AddActorsBounds(vtkBoundingBox &bounds, const std::vector< vtkProp *> &actors, double *additionalBounds=nullptr)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
AddIntersectingSliceLogic(vtkMRMLSliceLogic *sliceLogic)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
AlwaysOnTopvtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
AlwaysOnTopOff()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
AlwaysOnTopOn()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
BoundsvtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
CurrentTransformvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
CurrentTranslationvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
DisplayOriginvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
GetActors(vtkPropCollection *) overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
GetActors2D(vtkPropCollection *) overridevtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
GetAlwaysOnTop()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
GetBounds() VTK_SIZEHINT(6) overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
GetClassName()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dvirtual
GetDisplayPipelineFromSliceLogic(vtkMRMLSliceLogic *sliceLogic)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
GetMRMLApplicationLogic()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dvirtual
GetNeedToRender()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
GetPickingTolerance()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
GetRenderer()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
GetRendererComputedDisplayPositionFromWorldPosition(const double worldPos[3], double displayPos[2])vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
GetSliceIntersectionPoint()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
GetSliceNode()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
GetSliceRotationAngleRad(int eventPos[2])vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
GetViewNode()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
GetVolumes(vtkPropCollection *) overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
HasTranslucentPolygonalGeometry() overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
InternalvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
IsA(const char *type)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dvirtual
IsTypeOf(const char *type)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dstatic
LastEventPositionvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
MRMLApplicationLogicvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
NeedToRendervtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
NeedToRenderOff()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
NeedToRenderOn()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
New()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dstatic
OriginvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
PickingTolerancevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
PrintSelf(ostream &os, vtkIndent indent) overridevtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
ReleaseGraphicsResources(vtkWindow *) overridevtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
RemoveAllIntersectingSliceNodes()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
RemoveIntersectingSliceNode(vtkMRMLSliceNode *sliceNode)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
RenderervtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
RenderOpaqueGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
RenderOverlay(vtkViewport *viewport) overridevtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
vtkMRMLAbstractWidgetRepresentation::RenderOverlay(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
RenderTranslucentPolygonalGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
RenderVolumetricGeometry(vtkViewport *vtkNotUsed(viewport)) overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationinline
SafeDownCast(vtkObject *o)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dstatic
ScreenScaleFactorvtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
SetAlwaysOnTop(bool)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
SetMRMLApplicationLogic(vtkMRMLApplicationLogic *)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
SetNeedToRender(bool)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
SetPickingTolerance(double)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
SetRenderer(vtkRenderer *ren)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
SetSliceNode(vtkMRMLSliceNode *sliceNode)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
SetViewNode(vtkMRMLAbstractViewNode *viewNode)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
SliceIntersectionPointvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
SliceModelDisplayNodeModified(vtkMRMLModelDisplayNode *sliceNode)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
SliceNodeModified(vtkMRMLSliceNode *sliceNode)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
SliceNodeModifiedCallback(vtkObject *caller, unsigned long eid, void *clientData, void *callData)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotectedstatic
StartWorldPositionvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
Superclass typedefvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
TotalTransformvtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
TransformIntersectingSlices(vtkMatrix4x4 *rotatedSliceToSliceTransformMatrix)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
UpdateFromMRML(vtkMRMLNode *caller, unsigned long event, void *callData=nullptr)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationvirtual
UpdateIntersectingSliceNodes()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D
UpdateRelativeCoincidentTopologyOffsets(vtkMapper *mapper)vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotectedvirtual
UpdateSliceIntersectionDisplay(SliceIntersectionDisplayPipeline *pipeline)vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
ViewNodevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
vtkMRMLAbstractWidgetRepresentation()vtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D()vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected
~vtkMRMLAbstractWidgetRepresentation() overridevtkMRMLAbstractWidgetRepresentationprotected
~vtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2D() overridevtkMRMLSliceIntersectionRepresentation2Dprotected