Slicer  4.11
Slicer is a multi-platform, free and open source software package for visualization and medical image computing
qMRMLSceneModel Member List

This is the complete list of members for qMRMLSceneModel, including all inherited members.

aboutToReparentByDragAndDrop(vtkMRMLNode *node, vtkMRMLNode *newParent)qMRMLSceneModelsignal
AllNodes enum valueqMRMLSceneModel
canBeAChild(vtkMRMLNode *node) constqMRMLSceneModelvirtual
canBeAParent(vtkMRMLNode *node) constqMRMLSceneModelvirtual
checkableColumnqMRMLSceneModel
checkableColumn() constqMRMLSceneModel
d_ptrqMRMLSceneModelprotected
delayedItemChanged()qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
dropMimeData(const QMimeData *data, Qt::DropAction action, int row, int column, const QModelIndex &parent) overrideqMRMLSceneModel
extraItemColumnqMRMLSceneModel
extraItemColumn() constqMRMLSceneModel
ExtraItemsRole enum valueqMRMLSceneModel
idColumnqMRMLSceneModel
idColumn() constqMRMLSceneModel
indexes(vtkMRMLNode *node) constqMRMLSceneModel
indexFromNode(vtkMRMLNode *node, int column=0) constqMRMLSceneModel
insertNode(vtkMRMLNode *node)qMRMLSceneModelprotectedvirtual
insertNode(vtkMRMLNode *node, QStandardItem *parent, int row=-1)qMRMLSceneModelprotectedvirtual
isAffiliatedNode(vtkMRMLNode *nodeA, vtkMRMLNode *nodeB) constqMRMLSceneModel
isANode(const QStandardItem *item) constqMRMLSceneModelprotectedvirtual
isParentNode(vtkMRMLNode *child, vtkMRMLNode *parent) constqMRMLSceneModel
ItemDataRole enum nameqMRMLSceneModel
itemFromNode(vtkMRMLNode *node, int column=0) constqMRMLSceneModel
LastRole enum valueqMRMLSceneModel
lazyUpdateqMRMLSceneModel
lazyUpdate() constqMRMLSceneModel
listenNodeModifiedEventqMRMLSceneModel
listenNodeModifiedEvent() constqMRMLSceneModel
maxColumnId() constqMRMLSceneModelprotectedvirtual
mimeData(const QModelIndexList &indexes) const overrideqMRMLSceneModel
mrmlNodeFromIndex(const QModelIndex &nodeIndex) constqMRMLSceneModelinline
mrmlNodeFromItem(QStandardItem *nodeItem) constqMRMLSceneModel
mrmlScene() constqMRMLSceneModel
mrmlSceneIndex() constqMRMLSceneModel
mrmlSceneItem() constqMRMLSceneModel
nameColumnqMRMLSceneModel
nameColumn() constqMRMLSceneModel
nodeFlags(vtkMRMLNode *node, int column) constqMRMLSceneModelprotectedvirtual
nodeIndex(vtkMRMLNode *node) constqMRMLSceneModelvirtual
NodeTypes enum nameqMRMLSceneModel
NoNodes enum valueqMRMLSceneModel
observeNode(vtkMRMLNode *node)qMRMLSceneModelvirtual
onItemChanged(QStandardItem *item)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
OnlyVisibleNodes enum valueqMRMLSceneModel
onMRMLNodeIDChanged(vtkObject *node, void *callData)qMRMLSceneModelprotectedslot
onMRMLNodeModified(vtkObject *node)qMRMLSceneModelprotectedslot
onMRMLSceneAboutToBeClosed(vtkMRMLScene *scene)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneAboutToBeImported(vtkMRMLScene *scene)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneClosed(vtkMRMLScene *scene)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneDeleted(vtkObject *scene)qMRMLSceneModelprotectedslot
onMRMLSceneEndBatchProcess(vtkMRMLScene *scene)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneEvent(vtkObject *vtk_obj, unsigned long event, void *client_data, void *call_data)qMRMLSceneModelprotectedstatic
onMRMLSceneImported(vtkMRMLScene *scene)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneNodeAboutToBeAdded(vtkMRMLScene *scene, vtkMRMLNode *node)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneNodeAboutToBeRemoved(vtkMRMLScene *scene, vtkMRMLNode *node)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneNodeAdded(vtkMRMLScene *scene, vtkMRMLNode *node)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneNodeRemoved(vtkMRMLScene *scene, vtkMRMLNode *node)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
onMRMLSceneStartBatchProcess(vtkMRMLScene *scene)qMRMLSceneModelprotectedvirtualslot
parentNode(vtkMRMLNode *node) constqMRMLSceneModelvirtual
PointerRole enum valueqMRMLSceneModel
populateScene()qMRMLSceneModelprotectedvirtual
postItems(QStandardItem *parent) constqMRMLSceneModel
preItems(QStandardItem *parent) constqMRMLSceneModel
qMRMLSceneModel(QObject *parent=nullptr)qMRMLSceneModel
qMRMLSceneModel(qMRMLSceneModelPrivate *pimpl, QObject *parent=nullptr)qMRMLSceneModelprotected
reparent(vtkMRMLNode *node, vtkMRMLNode *newParent)qMRMLSceneModelvirtual
reparentedByDragAndDrop(vtkMRMLNode *node, vtkMRMLNode *newParent)qMRMLSceneModelsignal
sceneAboutToBeUpdated()qMRMLSceneModelsignal
sceneUpdated()qMRMLSceneModelsignal
setCheckableColumn(int column)qMRMLSceneModel
setExtraItemColumn(int column)qMRMLSceneModel
setIDColumn(int column)qMRMLSceneModel
setLazyUpdate(bool lazy)qMRMLSceneModel
setListenNodeModifiedEvent(NodeTypes nodesToListen)qMRMLSceneModel
setMRMLScene(vtkMRMLScene *scene)qMRMLSceneModelvirtual
setNameColumn(int column)qMRMLSceneModel
setPostItems(const QStringList &extraItems, QStandardItem *parent)qMRMLSceneModel
setPreItems(const QStringList &extraItems, QStandardItem *parent)qMRMLSceneModel
setToolTipNameColumn(int column)qMRMLSceneModel
setVisibilityColumn(int column)qMRMLSceneModel
Superclass typedefqMRMLSceneModel
supportedDropActions() const overrideqMRMLSceneModel
toolTipNameColumnqMRMLSceneModel
toolTipNameColumn() constqMRMLSceneModel
UIDRole enum valueqMRMLSceneModel
updateColumnCount()qMRMLSceneModelprotectedslot
updateItemDataFromNode(QStandardItem *item, vtkMRMLNode *node, int column)qMRMLSceneModelprotectedvirtual
updateItemFromNode(QStandardItem *item, vtkMRMLNode *node, int column)qMRMLSceneModelprotectedvirtual
updateNodeFromItem(vtkMRMLNode *node, QStandardItem *item)qMRMLSceneModelprotectedvirtual
updateNodeFromItemData(vtkMRMLNode *node, QStandardItem *item)qMRMLSceneModelprotectedvirtual
updateNodeItems()qMRMLSceneModelprotected
updateNodeItems(vtkMRMLNode *node, const QString &uid)qMRMLSceneModelprotected
updateScene()qMRMLSceneModelprotectedvirtual
visibilityColumnqMRMLSceneModel
visibilityColumn() constqMRMLSceneModel
VisibilityRole enum valueqMRMLSceneModel
~qMRMLSceneModel() overrideqMRMLSceneModel